Laboratoriediagnostik inom NHV trofoblastsjukdom: För externa laboratorier för klinisk kemi

I NHV-uppdraget för trofoblastsjukdom ingår monitorering av hCG-prover för alla kvinnor som diagnostiserats med någon form av trofoblastsjukdom. Det innebär att kvinnorna behöver lämna ett extra blodprov för analys av beta-hCG på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Efter diagnos trofoblastsjukdom och remiss till NHV-centrum på Karolinska Universitetssjukhuset kommer kvinnorna få sjukdomsspecifik information och även provtagningsunderlag för kontroller av beta-hCG enligt gällande intervall. Proverna tas på hemortslaboratoriet och skickas till Karolinska universitetslaboratoriet för analys. Samtidigt tas prover för ordinarie hCG-kontroller på hemortssjukhuset.

Riktlinjer för provtagning och transport av blodprov för beta-hCG

  • Tag provet i serumrör (gul eller röd kork)
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger
  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning
  • Centrifugera 10 min, 2000 G
  • Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med streckkodsetiketten som medföljer provtagningsunderlaget.

Provet kan förvaras och skickas kylt om det ankommer till Karolinska universitetssjukhuset inom 72 timmar. Skicka provet fryst (- 20°C) vid längre transporttider.

Adress
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Kontaktinformation vid frågor
Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet
Tel: 08-123 719 99
E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@regionstockholm.se