Histopatologisk och molekylär diagnostik inom NHV trofoblastsjukdom: För patologer

Vi på den kliniska patologiavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att ge diagnostiskt stöd till det centrum för nationell högspecialiserad vård för gestationell trofoblastsjukdom som etablerats här under 2020. En del av NHV-uppdraget är att samtliga vävnadsprover med diagnostiserad trofoblastsjukdom eller där sådan inte kan uteslutas med tillgängliga metoder vid hemsjukhuset ska eftergranskas centralt.

Vi är involverade i diagnostik av alla former av trofoblastsjukdom, såväl mola hydatidosa som maligna varianter. Vi använder ljusmikroskopi, immunohistokemi, DNA-ploidi och STR-genotypning i vårt diagnostiska arbete. Diagnosen trofoblastsjukdom ställs initialt av hemsjukhusets patologilaboratorium. När diagnosen ställts är vår roll att bekräfta och, vid behov, precisera diagnosen med tilläggsanalyser.


Fall kommer till oss för diagnostisk konsultation via två olika spår. Oberoende av hur ärendet hänvisas är materialet vi behöver för vårt arbete detsamma.

SPÅR 1 - Gynekolog-initierat

Patienten remitteras till NHV-centrum av sin läkare på hemorten på grund av en diagnostiserad trofoblastsjukdom där diagnosen ställts av patolog på hemorten. I detta fall tar gynekologen direktkontakt med NHV-centrum. Gynekologen måste då också ta kontakt med sitt patologilaboratorium som ställt diagnosen och be dem att skicka materialet direkt till NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet om detta inte redan är gjort enligt SPÅR 2. NHV-koordinator kommer att registrera patienten vid säkerställd diagnos.

SPÅR 2 - Patolog-initierat

För att förkorta handläggningstiden för den centrala eftergranskningen kan patologen på hemsjukhuset med fördel skicka materialet direkt när diagnosen ställts. Om så sker bör detta noteras i PAD-svaret så att patientansvarig gynekolog är informerad, gärna med en notering om att patienten också bör remitteras till Nationellt trofoblastcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Vi bistår också gärna vid fall där bedömningen är svår och trofoblastlesion inte kan uteslutas. I sådana fall kan materialet, inklusive konsultationsremiss, skickas direkt till NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet.

Material som ska skickas

För att vi ska kunna utföra vår granskning är det nödvändigt att alla glas och klossar skickas samtidigt. Om det inlämnande laboratoriet önskar kan materialet skickas i två separata försändelser för att minska risken att något kommer bort. Dessutom behöver vi det ursprungliga PAD-svaret, liksom resultaten från eventuella ytterligare tester (immunhistokemi, ploidi, genotyping) som har utförts.

Adress
Karolinska Universitetssjukhuset
Radiumhemmet P1:02
Klinisk patologi och cytologi
ATT: NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet
171 76 Stockholm

Telefonnummer
08-123 75833