Histopatologisk och molekylär diagnostik inom NHV trofoblastsjukdom: För patologer

Vi på den kliniska patologiavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att ge diagnostiskt stöd till det centrum för nationell högspecialiserad vård för gestationell trofoblastsjukdom som etablerats här under 2020.

Vi är involverade i diagnostik av alla former av trofoblastsjukdom, såväl mola hydatidosa som maligna varianter. Vi använder ljusmikroskopi, immunohistokemi, DNA-ploidi och STR-genotypning i vårt diagnostiska arbete. Diagnosen trofoblastsjukdom ställs initialt av hemsjukhusets patologilaboratorium. Det är först när diagnosen ställts och patienten remitterats till NHV-centrum som vår roll är att bekräfta och, vid behov, precisera diagnosen med tilläggsanalyser.

Fall kommer till oss för diagnostisk konsultation via två olika spår. Oberoende av hur ärendet hänvisas är materialet vi behöver för vårt arbete detsamma.

SPÅR 1 - Gynekolog-initierat

Patienten remitteras till NHV-centrum av sin läkare på hemorten på grund av en diagnostiserad trofoblastsjukdom där diagnosen ställts av patolog på hemorten. I detta fall tar gynekologen direktkontakt med NHV-centrum. Gynekologen måste då också ta kontakt med sitt patologilaboratorium som ställt diagnosen och be dem att skicka materialet direkt till NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet. NHV-koordinator kommer att registrera patienten vid säkerställd diagnos.

SPÅR 2 - Patolog-initierat

Ibland kan patologen på hemsjukhuset begära vår hjälp med ett svårt fall. I sådana fall kan materialet, inklusive konsultationsremiss, skickas direkt till NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet.

Material som ska skickas

För att vi ska kunna utföra vår granskning är det nödvändigt att alla glas och klossar skickas samtidigt. Om det inlämnande laboratoriet önskar kan materialet skickas i två separata försändelser för att minska risken att något kommer bort. Dessutom behöver vi det ursprungliga PAD-svaret, liksom resultaten från eventuella ytterligare tester (immunhistokemi, ploidi, genotyping) som har utförts.

Adress

Karolinska Universitetssjukhuset
Radiumhemmet P1:02
Klinisk patologi och cytologi
ATT: NHV-centrum för trofoblastsjukdom: patologienhet
171 76 Stockholm

Telefonnummer

08-123 75833