Aktuella möten och utbildningar

Nationella

Nationell MDK trofoblast tisdagar kl 15-16 (initialt varannan vecka, varje vecka vid behov)

Utbildningsserie om GTD tisdagar kl 15-16

Tisdag 9/2 - NHV-koordinator/kontaktsjuksköterskans roll
Tisdag 23/2 - MDK
Tisdag 9/3 - MDK
Tisdag 23/3 - MDK
Tisdag 6/4 - Patologi vid gestationell trofoblastsjukdom
Tisdag 20/4 - MDK
Tisdag 4/5 - MDK
Tisdag 18/5 - MDK
Fler datum följer

Internationella

  • EOTTD teaching session Stockholm 2021
  • EOTTD-möte i Stockholm 2023