Aktuella möten och utbildningar

Nationella

Nationell MDK trofoblast tisdagar kl 15-16 

Tisdag 18/4 - MDK via Teams

Tisdag 16/5 - MDK via Teams

Tisdag 30/5 - MDK via Teams

Tisdag 13/6 - MDK via Teams

Föreläsningar

Vi kommer att ha en extern föreläsare på MDK-tid inom NHV trofoblastsjukdom 2/5 15-16. 

Föreläsare Camilla Sköld, gynonkolog Akademiska Sjukhuset Uppsala, föreläsning Omogna Teratom.

Klicka här för att ansluta till mötet

Utbildningsserie om GTD tisdagar kl 15-16

Internationella

  • EOTTD-möte i Warszawa, Polen 2023, 12-13 maj. Anmäl här
  • EOTTD-möte i Stockholm, Sverige 2024
  • ISSTD-möte 2024 Lyon, Frankrike