Remiss till Medicinsk enhet Bäckencancer

Våra mottagningar är Mottagning Gynekologisk cancer Solna, Mottagning Kolorektal kirurgi och GI cancer Solna, Mottagning Urologiska sjukdomar Solna, Dagvård Accessenheten Solna, Mottagning Urologiska sjukdomar Huddinge, Mottagning Uroterapi Huddinge och Dagvård Njursten Huddinge.

Remiss Mottagning Gynekologisk cancer Solna (kirurgi samt onkologi)

Elektroniskt via Take Care: S Gyn cancer Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Gynekologisk cancer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Gynekologisk cancer
171 76 Stockholm

Vid frågor ring: 08-123 732 33

Remiss Mottagning Kolorektalcancer och GI cancer Solna (kirurgi samt onkologi) - även för remisser till Mottagning Bäckencancer Danderyd

Elektroniskt via Take Care: S Kolorektal kir GI ca Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning kolorektal kir och GI ca
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning kolorektal kir och GI ca
171 76 Stockholm

Vid frågor ring: 08-123 718 20

Remiss Mottagning Urologiska sjukdomar Solna (kirurgi samt onkologi)

Elektroniskt via Take Care: S Urologiska sjd Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Urologiska sjukdomar
Stockholm

Via pappersremiss:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Urologiska sjukdomar
171 76 Stockholm

Vid frågor ring 08-123 745 48

Remiss Dagvård Accessenheten Solna

Elektroniskt via Take Care:
Karolinska Universitetssjukhuset
Visionsgatan, Solna
A2:06 Dagvård Accessenheten
Stockholm

Via pappersremiss: 
Karolinska Universitetssjukhuset
Visionsgatan
A2:06 Dagvård Accessenheten
171 76 Stockholm

Vid frågor ring 08- 123 732 34

Remiss Mottagning Urologiska sjukdomar Huddinge (kirurgi)

Elektroniskt via Take Care: H Urologiska sjd Mott
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hälsovägen
K62 Mottagning Urologiska sjukdomar
14186 Stockholm

Via pappersremiss:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hälsovägen
K62 Mottagning Urologiska sjukdomar
14186 Stockholm

Vid frågor ring tel 08-585 873 83

Remiss Dagvård Njursten Huddinge

Elektroniskt via Take Care: H Njursten dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Dagvård Njursten, K62
Hälsovägen
14186 Stockholm

Via pappersremiss:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Dagvård Njursten, K62
Hälsovägen
14186 Stockholm

Vid frågor ring tel 08-585 850 52

Remiss Mottagning Uroterapi Huddinge

Elektroniskt via Take Care: H Uroterapi mottagning
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mottagning Uroterapi, K62
Hälsovägen
14186 Stockholm

Via pappersremiss:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Uroterapi mottagning, K62
Hälsovägen
14186 Stockholm

Vid frågor tel 08-585 825 29