NHV Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen (cervixcancer) drabbar knappt 500 kvinnor/år i Sverige. Standardbehandlingen utgörs antingen av kirurgi där livmodern opereras bort eller strålbehandling. Hos kvinnor med önskan om bevarad fertilitet kan man under vissa omständigheter ta bort endast en del av livmoderhalsen och bevara möjligheten att bli gravid. Ingreppet kallas radikal trakelektomi och utförs på Karolinska Universitetssjukhuset med hjälp av operationsrobot. 

Nationellt högspecialiserad vård (NHV)

Karolinska Universitetssjukhuset har som ett av två sjukhus i Sverige uppdrag att bedriva vård av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer som nationellt högspecialiserad vård, så kallat NHV-uppdrag. Vården bedrivs inom Sektion Gynekologisk cancerkirurgi, Medicinsk enhet Bäckencancer, Tema Cancer.

Patientinformation

Läs mer här

Remissinformation

Anmälan till nationell MDK fertilitesbevarande kirurgi vid cervixcancer

Anmälan ska skickas till: su.gyn.trakelektomi@vgregion.se

Remissen ska skickas avidentifierad med endast patientens initialer och sista fyra siffror till exempel Maria Andersson 610101-0202 -avidentifieras till M.A.-0202. Korrekt personnummer lämnas till ansvariga sekreterare/nationella koordinatorn via telefon.

Mer information

Länkar till vårdprogram

Forskning och utbildning

Sektionen för Gynekologisk Cancerkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset är ledande inom forskningen kring gynekologiska cancersjukdomar. Tack vare resultaten från våra tidigare studier har vi lärt oss mer om hur livmoderhalscancer bäst ska behandlas och hur patienterna bäst tas om hand. Om du ska behandlas hos oss kan du bli tillfrågad om deltagande i pågående forskningsstudier. I samarbete med Karolinska Institutet bedriver vi även utbildning för studenter, läkare och omvårdnadspersonal.

För mer information om nationell högspecialiserad vård inom regionen – Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm