Medicinsk enhet Bäckencancer

Vi utreder och behandlar maligna sjukdomar i urinvägar, manliga och kvinnliga könsorgan samt tarm. Även benigna urologiska sjukdomar behandlas samt IBD.

Behandlingen av cancerpatienter är högt specialiserad och kan omfatta kirurgi, strålterapi och/eller kemoterapi med patientresultat på nationell och internationell toppnivå. Vi arbetar tillsammans i multidisciplinära och -professionella team och behandlingsbeslut tas på multidisciplinära konferenser med t.ex opererande läkare (kirurg, urolog, gynekolog), onkolog, patolog, bilddiagnostiker och kontaktsjuksköterska.

Vi bedriver många former av forskning (grundforskning, translationell och klinisk forskning) som är ett grundelement inom cancersjukvård för att ständigt förbättra behandlingsresultaten.

Inom enheten är en Accessenhet organiserad som ska arbeta för hela temat.

Inom enheten finns följande patientflöden:

  • Kolorektalcancer
  • Gyncancer
  • Urologi Huddinge
  • Urologi Solna
  • Uroonkologi

Är du patient eller närstående?