Utbildningstillfällen / aktuellt

Välkommen till våra utbildningstillfällen

Hösten 2023

Frågor / kontakt :
Charlotta Ingvoldstad Malmgren,
Mail: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Utbildningarna riktar sig till relevant profession eller patienter/anhöriga och planeras tillsammans med profession eller patientföreträdare utifrån behov. Utbildningstillfällena kan antingen hållas som fysiska träffar eller digitala möten utifrån önskemål.

Anmälan och information i länkar nedan

Utbildningstillfällen - aktuellt kring sällsynta diagnoser

Informationsmaterial

CSD skapar informationsmaterial kring sällsynta diagnoser i samverkan med andra relevanta aktörer och/eller patientföreträdare

Lär dig mer om hur ditt genom, din arvsmassa (DNA), fungerar i den här korta videon i 2 delar som är anpassad och översatt till svenska