Team för svårbehandlad epilepsi

 Kontaktuppgifter

  • Kontaktperson: Ronny Wickström, Sektionschef Barnneurologi, Överläkare Epost: ronny.wickstrom@sll.se, 08-517 706 27

  • Ansvarig specialist: Ronny Wickström, Patientflödeschef barnneurologi, docent, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Tema Barn och Kvinnor, Karolinska Universitetssjukhuset. E-post: ronny.wickstrom@sll.se. Tel: 08-517 706 27

  • Benno Mahler, Patientflödeschef epilepsi, överläkare, Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset E-post: benno.mahler@sll.se. Tel: 08-517 734 91

Teamet för svårbehandlad epilepsi samarbetar med det Europeiska referensnätverket (ERN) för EpiCare – Rare and Complex Epilepsies

För vårdgivare / remissförfarande

Remisser skickas till:

Team för svårbehandlad epilepsi, Neuropediatriska enheten Q2:07 ALB, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm.

Kort om diagnosgruppen

Teamet för Epilepsi vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett samarbete mellan olika teman vid sjukhuset. Det omfattar både vuxna patienter och alla barn som sköts vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi ansvarar för den högspecialiserade epilepsisjukvården för knappt 20 % av landets vuxna patienter med epilepsi och för 20-25% av Sveriges barn. Vi sköter även all basal epilepsivård för barn och ungdomar inom vårt upptagningsområde vilket motsvarar ca. 1500 av landets 10 000 barn med epilepsi och utgör landets största patientkohort.

Teamet är multiprofessionellt och innefattar Sveriges i särklass största grupp vuxen- och barnepileptologer, neurokirurger med särskild inriktning mot epilepsikirurgi, neurofysiologer, neuroradiologer och epilepsisjuksköterskor. Därtill finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, logopeder, dietister och kuratorer för såväl barn som vuxna som arbetar specifikt med epilepsi. Vi genomför diagnostik och behandling med navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) och har närhet till NatMEG (den enda magnetencefalografen i Sverige) som nyttjas för både epilepsirelaterad forskning och kliniska undersökningar i epilepsikirurgisk utredning. Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus bedrivs en stor verksamhet med ketogen kost-behandling av barn med läkemedelsresistent epilepsi. Därtill finns det ett Farmakologiskt Lab på KS som erbjuder avancerade farmakokinetiska analyser av antiepileptika. Vi är ett av landets största center för epilepsikirurgi.

Vi samarbetar nationellt i de forum som finns inklusive det nationella epilepsikirurginätverket. Internationella samarbeten finns med det europeiska referensnätverket för epilepsi (EpiCare) samt sjukhus valda för sin kliniska excellens såsom epilepsicentret i Kuopio i Finland samt Children´s National i Washington DC, USA.