Team för blåsexstrofi och epispadi

Kontakt

  • Magdalena Boije, koordinator/ sjuksköterska barn- och ungdom, Mottagningen för barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus
    Epost: magdalena.boije@sll.se.

Kort om diagnosgruppen

När urinblåsan och nedre delen av bukväggen och bäckenringen inte slutit sig i nedre delen av medellinjen föds barnet med blåsexstrofi. Blåsexstrofi drabbar cirka 1/30 000 födda barn, dvs cirka 3-4 barn i Sverige per år. Könsfördelningen är lika mellan pojkar och flickor. Epispadi är en mindre uttalad form av exstrofi och innebär att vävnaden nedanför urinblåsan inte slutit sig i mittlinjen. Detta sker vid cirka 1/50 000 födslar.

Mer om teamet och diagnosgruppen