Vårdforum

Vårdforum är en fysisk mötesplats för allmänheten som besöker Karolinska Universitetssjukhuset. Hos oss kan du få information, vägledning och hänvisning till olika verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi tror på hjälp till självhjälp

Hur navigerar man sig kring informationssökning och e-tjänster gällande hälso- och sjukvårdsfrågor? Vi finns till för att hjälpa dig med hur du kan enklast navigera dig kring olika e-tjänster, exempelvis 1177 och Alltid öppet. Vi kan även vara ett stöd vid fall där patienter vill lämna synpunkter eller förbättringsförslag på vården.

Vi jobbar för att öka patientmedverkan och delaktigheten en patient har i sin vård. Vi ger även stöd och hjälper patienter att kontakta Patientnämnden och övriga instanser såsom donationsregistret.

Behöver era patienter hjälp med 1177 eller Alltid Öppet? Fråga Vårdforum!

Hos Vårdforum kan våra patienter få hjälp med att boka tid för vaccinering via mobilappen Alltid Öppet, eller rådgivning kring hur de navigerar sig runt på 1177.se för att boka/avboka tid samt se sina journaler.

Temadagar hos Vårdforum

Våra temadagar går i linje med Vårdforums syfte – att sprida allmännyttig information samt belysa och lyfta vården på Karolinska Universitetssjukhuset. Vår målsättning är att bidra till en ökad kunskap och förståelse kring det aktuella ämnet och hur vi kan bidra till ett bättre samhälle.

Kommande:

  • Under våren: Hur fungerar ryggmärgsstimulering? Tid och datum uppdateras snart.

Vår senaste temadag

Etik och sjukhuskyrkan - hur hänger de ihop?

Informationsfilm från Vårdforum som beskriver vad en sjukhuskyrka egentligen gör och hur deras uppdrag hänger ihop med de etiska frågorna på sjukhuset. Filmen lär dig också på vilka sätt dessa verksamheter kan hjälpa dig som patient, anhörig eller medarbetare.

Medverkar gör Ingela Freed, Sjukhuspräst och Åsa Hällström, Etiksamordnare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tidigare temadagar

Digitala temadagar 15-17 september - WHO:s Internationella Patientsäkerhetsdagar

Så arbetar Karolinska med patientsäkerhet
I pressade situationer är det lätt att hoppa över viktiga moment, men det sparar inte tid utan ökar risken för dålig patientsäkerhet och skapar onödig stress. Förberedelser och teamövningar är viktiga verktyg till att bygga ett säkrare patientsäkerhetsarbete. Här berättar Karin Pukk Härenstam - Biträdande överläkare och Docent inom hälso- och sjukvårdsorganisation, om hur patientsäkerhet syns i vardagen, hur vi arbetar patientsäkert och vad det betyder för patienten.

 

Vad är patientsäkerhet?
Karl Hybinette, specialistsjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare talar om hur patientsäkerhet har sett ut historiskt men även om hur det ser ut idag.

 

Så undviker du cancerformen som ökar mest. Sola säkert från hudcancer!

Digitalt sommarevent hos Vårdforum! Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Under sommarmånaderna är det därför extra viktigt att veta hur du kan skydda dig mot solens UV-strålar. Hör Karolinskas experter berätta om hur du undviker cancerformen som ökar mest.

 

Digital temadag kring covid-19-vaccinering


Vid eventet besvarades allmänhetens vanligaste frågor om covid-19-vaccinet av Ali Mirazimi, professor, och Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar. Uppemot 70 intressanta frågor samlades in i förväg via Karolinskas sociala kanaler. Av dessa sammanställdes de nio mest frekvent ställda frågorna.

 

Kontakta Vårdforum

Vårdforum Karolinska Universitetssjukhuset

Solna:
Eugeniavägen 3 (huvudentrén, mellan provmottagningen och Pressbyrån)

Öppettider Solna:
Måndag-torsdag klockan 9:00-14:00

Huddinge:
Hälsovägen 13 (huvudingången på plan 5, snett emot provtagningscentralen) 

Öppettider Huddinge:
Måndag-torsdag klockan 9:00-12:00

Mejla oss:
vardforum.karolinska@regionstockholm.se

---

*Fotnot med anledning av covid-19:
Vårdforum följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19