Synpunkter och klagomål

När du inte är nöjd med den vård du fått har du rätt att lämna synpunkter och klagomål till din vårdgivare. Verksamheten bör svara dig inom fyra veckor, men ibland kan en utredning göra att det kan ta längre tid. Du har rätt att få en förklaring till det som har hänt på ett tydligt sätt som går att förstå.

Synpunkter och klagomål till Karolinska

Vill du framföra synpunkter och klagomål vänder du dig direkt till den verksamhet på Karolinska där du fått vård. Det är den berörda verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. Det går även bra att inkomma med synpunkter, klagomål eller beröm anonymt. Dessa kommer då verksamheten till känna, men du får inget svar. Om du inte vill vända dig direkt till verksamheten kan du kontakta Patientnämnden, se information längre ner.

Använd blanketten för Enskilt klagomål, skriv ut, fyll i uppgifterna och skicka brevet till verksamheten där du fått vård. Lämnar du synpunkter och klagomål som ombud krävs en fullmakt som du bifogar brevet med blanketten för Enskilt klagomål. Kontaktinformation hittar du på kontaktsidan för respektive mottagning och avdelning: Alla mottagningar och avdelningar A-Ö.

Om du inte hittar verksamhetens adress kan du skicka brevet till sjukhusets patientsäkerhetshandläggare. Postadress till Patientsäkerhetshandläggarna är:

Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Registratur och informationshantering
Patientsäkerhetshandläggare
Norrbacka S3:U1
171 76 Solna

Patientnämnden kan ge dig stöd och hjälp

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Exempelvis kan du få hjälp med att formulera och skriva synpunkter och klagomål. Patientnämnden utreder inte ärenden men fungerar som ett stöd till dig och som en länk till verksamheten. Om du är under 18 år ska Patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Patientnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Efter att du kontaktat vårdverksamheten eller Patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnats in inom två år från det att händelsen inträffat. Mer information kan du läsa på Inspektionen för vård och omsorg.

LÖF - En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska anmälas till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Mer information kan du läsa på Regionernas ömsesidiga försäkringbolag.