Kontaktvägar för frågor om din vård

För att du som patient på Karolinska eller närstående lättast och snabbast ska få svar på din fråga som rör din vård, vänligen använd rätt kontaktväg.

Har du frågor som rör din vård, din remiss eller ditt planerade besök?

Vänd dig direkt till berörd enhet. Kontaktuppgifter kan du hitta på din kallelse, här på hemsidan (Alla mottagningar och avdelningar A-Ö) eller på 1177.se. Vissa mottagningar erbjuder möjlighet att skicka meddelanden digitalt via Mina vårdkontakter på 1177.

Din journal?

Har du frågor om din journal, om du till exempel vill begära ut din journal, spärra eller begära rättning, se här för mer information om patientjournal.

Avgifter

Har du frågor om betalning och fakturor, se här för mer information om patientavgifter samt kontaktinfo.

Har du frågor till en specifik mottagning eller avdelning?

Kontakta den berörda enheten direkt. Du hittar kontaktinformation på sidan Alla mottagningar och avdelningar A-Ö

Har du synpunkter eller klagomål på den vård du fått?

I första hand ska du vända dig till direkt till den avdelning eller mottagning där du fått din vård. Du hittar kontaktinformation på sidan Alla mottagningar och avdelningar A-Ö. Om du inte vet vilken verksamhet det rör eller om du inte är bekväm med att vända dig direkt till mottagningen eller avdelningen kan du kontakta Patientsäkerhetshandläggaren på sjukhuset, eller Patientnämnden i Region Stockholm.

Sjukvårdsrådgivning

Råd om vård, ring 1177.

Sjukvårdsrådgivning om du ringer från utlandet: +46 771-11 77 00.

Använder du texttelefoni eller bildtelefoni kan du använda tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net för att kontakta 1177.