Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat information som ger svar på vanliga frågor av mer allmän och blandad karaktär som vi får på Karolinska. Många frågor har fokus på service, men det finns även information inom fler områden. Följ bokstavsordningen för att hitta det du söker efter.

 

A

Andlig vård

Andlig vård i sjukvården betecknar arbetet som olika trossamfund utför på sjukhuset genom särskilda tjänster som själavård, riter och stödsamtal till människor i kris. Läs mer om andlig vård på Sjukhuskyrkans sidor.

Anhörigboende

Det kan finnas möjlighet för dig att sova över hos en patient. Fråga personalen på respektive enhet om vilka möjligheter som finns. 

Avboka tid

Om du behöver avboka ditt planerade besök ska du kontakta den enheten det gäller senast 24 timmar innan besöket.Vissa mottagningar erbjuder av- och ombokning via e-tjänster. Om du inte kommer alls till ditt besök eller inte avbokar i tid, får du betala besöksavgiften. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

Avgifter

För information om avgifter i hälso- och sjukvården, besök 1177. För frågor rörande avgifter och fakturor på Karolinska Universitetssjukhuset, kontakta Patientavgiftssektionen.

B

Besök och besökstider

De olika avdelningarna kan ha varierande besökstider. Det är den som är patient som får bestämma hur många som får komma på besök och hur länge de får stanna. Se respektive avdelnings sida för mer info.

Hitta din avdelning

Biobankslagen - får vi spara dina prover?

När du besöker vården tas ofta prover för att veta vilken sjukdom du har och hur den ska behandlas. Dessa vävnadsprover och blodprover kan komma att sparas i en biobank. Dina prover kommer då att skyddas med stöd av Biobankslagen.

Dina sparade prover är viktiga och kan komma att användas för din framtida vård men även för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder. Vårdpersonalen du träffar kommer att fråga dig, om hur just du vill göra med ditt blod och dina vävnadsprover. De kan även svara på dina frågor.

Läs mer på 1177 Vårdguiden Biobankslagen

Boka om tid

Om du behöver boka om ditt planerade besök ska du kontakta den enhet det gäller senast 24 timmar innan besöket. Vissa mottagningar erbjuder av- och ombokning via e-tjänster. Om du inte kommer alls till ditt besök eller inte avbokar i tid, får du betala besöksavgiften. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger, därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

C

Café och restaurang

På sjukhusen samt i närheten finns flera restauranger, caféer och kiosker. 

Mer information om utbud och öppettider

Centralkassa

Inför ditt besök på en mottagning behöver du anmäla din ankomst. För de flesta mottagningar behöver du anmäla dig och betala patientavgiften i centralkassan. Mer information om vad som gäller för ditt besök står i din kallelse.

Ibland kan det vara kö i centralkassan, så kom gärna i god tid. Kom ihåg att ta med dig legitimation. Om du har frikort och svenskt personnummer går det bra att använda våra självincheckningsautomater.

D

Djur

Husdjur är aldrig tillåtna på sjukhuset.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en assistanshund som ett hjälpmedel för att självständigt kunna ta sig till och in på vårdinrättning.

Till certifierade assistanshundar räknas i nuläget följande:

 • Ledarhund för synskadade
 • Servicehund för rörelsehindrade
 • Signalhund för hörselskadade
 • Alarmerande hund för folk med epilepsi och diabetes
 • Certifierad servicehund

Certifierade Assistanshundar med väst och tydligt ID-nummer är godkända att vistas i både allmänna och enskilda utrymmen i sjukhusen.

E

Egenremiss

En egenremiss, egen vårdbegäran eller en egenanmälan är ett brev som du som patient själv kan skriva med dina personuppgifter och en kortfattad information om symtom, tidigare diagnoser och utredningar. 

Egenremiss gäller endast öppenvård. Lär mer på respektive mottagning om vad som gäller om egenremiss för deras verksamhet. Länk till mottagningarna

Läs mer om regelverk för remisshantering här på Vårdgivarguiden

Finns också information på 1177 läs här

E-tjänster

På 1177 Vårdguidens hemsida kan du läsa hur du använder dig av e-tjänster.

De flesta av Karolinskas mottagningar erbjuder vanliga tjänster för att avboka eller omboka besök. Kolla på mottagningens sida för att se e-tjänsterna just den mottagningen har anslutit sig till.

> Se mottagningens sida i listan Alla mottagningar och avdelningar A-Ö 

F

Fotoförbud

På sjukhuset råder generellt fotoförbud. Det är för att värna om våra besökares och medarbetares integritet.

Färdtjänst och sjukresor

Rätten till färdtjänst beslutas av din hemkommun. Mer information om resor för dig som har en funktionsnedsättning finns på Färdtjänstens hemsida

För att kunna beställa en sjukresa så måste du ha ett sjukresekort. Det är ditt medicinska behov som styr om du har rätt till sjukresor och den bedömningen gör din vårdgivare. Mer information om resor till eller från vård och behandling finns på Färdtjänstens hemsida

Försäkringar

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Läs mer på 1177 om ersättning vid patientskada

GH

Hitta

Läs din kallelse noga så att du åker rätt

Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter, mottagningar, avdelningar och Astrid Lindgrens barnsjukhus finns på flera platser i Stockholm. 

Våra sjukhusområden i Huddinge och Solna är stora och det pågår en hel del byggprojekt som kan påverka framkomligheten för dig. Så kom i god tid innan ditt besök. 

Kartor och besöksadresser

Hygien på sjukhuset

Genom att känna till och följa våra hygienregler kan du som patient eller närstående hjälpa oss att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner. 

På sidan Hygienregler på sjukhuset kan du läsa vad du bör tänka på som patient eller närstående och vad som gäller för personal. 

Särskilt viktigt att tänka på: 

 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta (minst 30 sekunder), särskilt inför måltider.
 • Ta för vana att desinfektera dina händer (minst 30 sekunder ska händerna vara fuktiga).
 • Är du som närstående inte helt frisk (till exempel magsjuka eller förkylning) så vänta med att besöka sjukhuset tills du är helt frisk igen (vi har många infektionskänsliga patienter). 
 • Om du ser att någon i personalen glömt bort sig och bryter mot våra hygienregler, påtala gärna det för hen.

 

I

Informationsdisk/reception

I huvudentréerna på sjukhuset finns en informationsdisk dit du som patient kan få hjälp att hitta på sjukhuset, låna rullstol, beställa färdtjänst med mera. Som närstående kan du få hjälp att hitta din anhöriga om hen tagits in som patient.

Kontaktinformation till informationsdiskarna och receptionerna hittar du här

Inställd operation

Om din operation ställs in med kort varsel, mindre än 48 timmar före planerad inställelsetid, har du rätt till ersättning. Läs mer om detta på Vårdgivarguiden

J

Journal

Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Du kan även vända dig direkt till din mottagning på Karolinska för journalkopior. 

Vill du ha hjälp med att begära loggutdrag samt begära och häva spärr i journalen, kan du vända dig till enheten för Registratur och informationshantering på Karolinska. Mer information hittar du här. 

Vid remiss från annan region än Stockholm kommer en epikris/slutanteckning, dvs. en sammanfattning av utförd vård att skickas till den som remitterat dig till karolinska. 

Läs mer om din journal här

 

K

Kiosk och butiker

Information om kiosker och butiker samt annan service på sjukhuset finner du här:

Kontakta oss gällande din eller närståendes vård

Har du frågor om din eller din närståendes vård hos oss så vänd dig till den mottagning eller avdelning som behandlar dig/din närstående. 

Telefonnummer och telefontider (vissa verksamheter har e-tjänsten Kontakta mig) hittar du på mottagningens/avdelningens sida:

Alla mottagningar och avdelningar A-Ö

Du kan även ringa vår växel och bli kopplad: 

Huddinge 08-585 800 00

Solna 08-517 700 00

Klagomål och synpunkter

Har du klagomål eller synpunkter på bemötande, vård och behandling? Läs mer om vad du kan göra när du inte är nöjd med den vård du har fått.

Kläder

Sjukhuset tillhandahåller kläder som du kan använda under din inneliggande vård. Du får gärna ta med dig egna skor eller tofflor, morgonrock och bekväma kläder. Karolinska Universitetssjukhuset har ingen möjlighet att tvätta eller ansvara för dina privata kläder.

Kurator

Kuratorerna erbjuder samtalsstöd vid svår sjukdom eller kris, men också i många andra situationer. Du ska alltid känna att det finns någon med kunskap och erfarenhet att prata med. Om du vill komma i kontakt med en kurator kan du meddela vårdpersonalen.

L

Läkemedel

När du är inlagd som patient på sjukhuset förser vi dig med de läkemedel som ordineras. Detta gäller även de läkemedel du använder redan innan du skrivs in. Det är bra om du har med dig en lista över de läkemedel du tar hemma.

När du skrivs ut ska du få en genomgång av de läkemedel du tar och varför du ska ta dem. Ofta får du en så kallad läkemedelsberättelse där detta framgår och en kopia på din läkemedelslista. Om du behöver fortsatt vård hos en annan vårdgivare skickas läkemedelslistan och läkemedelsberättelsen dit

Läs mer om läkemedelshantering på sjukhuset här

M

Mobiltelefoni tillåtet?

Du får använda din mobiltelefon på sjukhuset. Det kan dock finnas undantag på enheter med känslig apparatur, var uppmärksam på skyltar och fråga personalen om du är osäker.

Måltider inneliggande patient

På din vårdavdelning serverar vi frukost, lunch, middag och flera mellanmål. Om du har speciella önskemål, allergier, överkänslighet eller något annat behov är det viktigt att du redan vid inskrivningssamtalet med sjuksköterskan berättar om detta så att vi kan servera rätt mat och dryck. Om du önskar något att äta eller dricka mellan måltiderna tveka inte att fråga vårdpersonalen vad vi kan erbjuda. Det kan vara trevligare och bekvämare om du äter i matsalen/dagrummet på avdelningen, om det är möjligt.

Läs mer om mat och måltider här

NO

Organisationsnummer

Organisationsnummer: 232100-0016

Läs mer om bank- och betalningsinformation här

 

PQ

Parfym

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter på sjukhuset. Patienter, andra besökare och medarbetare med astma eller/och allergier kan påverkas negativt. 

Parkering, bil och cykel

Både i Huddinge och Solna är sjukhusområdena stora. Ha därför god tidsmarginal när du besöker oss. Information om var du kan parkera din bil eller cykel kan du hitta på följande kartor Hitta till Karolinska

Patientansvarig läkare (PAL)

Du som har många kontakter med vården kan få en fast vårdkontakt.

Läs mer om patientansvarig läkare (PAL) eller fast vårdkontakt på 1177.se

Post

Brevlådor finns i eller utanför entréhallarna både i Huddinge och Solna. 

Det går att skicka post till både patient och medarbetare på sjukhuset. Läs mer om hur på sidan Kontakta oss

R

Rullstol och rollator

För dig som har svårt att röra sig kan du låna rullstol under din vistelse på sjukhuset. Vänd dig till informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset, Solna eller Huddinge, så får du hjälp att låna. Du som öppenvårdspatient kan vända dig till Informationsdisken i huvudentréerna på sjukhuset för att låna en rullstol eller rollator under ditt sjukhusbesök.

Informationsdisk/reception i Huddinge och Solna

Rödakorsvärdar

Röda Korset har frivilliga värdar som kan hjälpa dig på sjukhuset, både i Solna och i Huddinge. Du hittar Rödakorsvärdarna i huvudentréerna. De kan bland annat hjälpa dig med att hitta rätt på sjukhuset, påkalla transport, följa med till mottagningen eller hålla dig sällskap medan du väntar.

Mer information om rödakorsetvärdar

Rökning

Dessa regler gäller alla patienter, besökare och andra som vistas i eller i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset:

 1. Rökning får inte ske på sjukhusområdet.
 2. Rökförbudet gäller all slags rökning, inklusive elektroniska cigaretter, och oavsett om produkten innehåller tobak eller ej.

Inneliggande patienter med nikotinberoende kan vända sig till personalen för mer information.

Det går att läsa mer om vad som gäller för rökning på sjukhusområdet på sidan Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset

S

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Du kan träffa präst, pastor, diakon samt få hjälp i att komma i kontakt med andra trossamfund.

Besök Sjukhuskyrkans sidor

Strålning, information för dig som patient

Strålning används på olika sätt för att ta bilder av kroppens inre. Bilderna behövs för att kunna hitta sjukdomar och som hjälp vid olika ingrepp. Bilder tagna med hjälp av strålning är ofta avgörande för att läkarna ska kunna ställa korrekt diagnos och det är viktigt för att du ska få bästa möjliga vård. Här vill vi ge dig den information du behöver för att förstå nyttan med undersökningen och att risken med strålningen alltid är låg.

Läs mer om strålning i våra informationsbroschyrer riktad till dig som patient:

Studenter

Karolinska är ett universitetssjukhus vilket innebär att vi tar emot studenter som är i olika faser under sin utbildning. Alla studenter har en handledare som är den som är ansvarig för den vård eller behandling som ges.

Studenterna har precis som alla annan vårdpersonal tystnadsplikt och ska respektera sekretessen och säkerställa att patienternas integritet skyddas.

Om du inte vill att studenter ska närvara vid din undersökning eller behandling kan du tala med vårdpersonalen.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på bemötande, vård och behandling? Läs mer om vad du kan göra när du inte är nöjd med den vård du har fått.

T

Tid för bokat besök

Ifall du inte kan komma måste du kontakta den mottagning eller avdelning där du har ett planerat besök senast 24 timmar innan ditt besök ska äga rum. 

Vissa mottagningar erbjuder avboka/boka om som en e-tjänst. Annars måste du ringa till mottagningen/avdelningen. 

Om du missar din tid eller inte avbokar besöket i tid, måste du ändå betala besöksavgiften.

Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger. Därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

Ju tidigare du bokar om/avbokar ditt besök desto enklare och bättre blir det för vårdpersonalen samt patienten som då får din tid!

Tolk

Du har rätt att få hjälp att använda tolk i samband med ditt besök på sjukhuset, det gäller tolkning till annat språk än svenska eller tolkning till exempelvis teckenspråk. Om ditt besök på sjukhuset är planerat är det viktigt att du meddelar personalen så tidigt som möjligt att du behöver tolk. Vid akuta besök ska vårdpersonalen ombesörja tolkning så fort som det är möjligt.

Läs mer om tolk på 1177 Vårdguiden

Tystnadsplikt och sekretess

All personal som du möter har tystnadsplikt, det innebär att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Det är bara de som vårdar dig som patient som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. 

På 1177 kan du läsa mer information om tystnadsplikt och sekretess. 

U

Utskrivning

När du blir utskriven från sjukhuset är det viktigt att du har förstått vilken sjukdom du har eller haft, vilken behandling du har fått under vårdtiden och vad du ska tänka på efter att du skrivits ut från sjukhuset.

Om du behöver fortsatt behandling med läkemedel ska du ha fått med dig ett recept och tydliga instruktioner.

VW

Wifi

Du kan använda sjukhusets trådlösa nätverk SLL-Guest

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du inte ska behöva vänta mer än 30 dagar (från det att remissen skrevs) på att få komma på nybesök till oss. Behandling ska påbörjas senast inom 90 dagar efter beslut om behandling.

Läs mer om Vårdgaranti på 1177.

Värdesaker

Karolinska ansvarar inte för medtagna värdesaker. Om ditt besök är planerat bör du lämna värdefulla föremål hemma, vid akuta inläggningar kan en närstående ta med sig värdesaker. Om personalen har omhändertagit värdesaker ska du ha fått en kopia på detta.

XYZÅÄÖ