Att tänka på vid vård på Karolinska

Här finner du informationen som finns i broschyren Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är en kort sammanfattning av sådant du behöver veta eller kanske undrar över. För Astrid Lindgrens barnsjukhus heter broschyren Välkommen till Astrid Lindgrens barnsjukhus och kan laddas ner via länken till höger.

Följ länken till broschyren "Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset", där hittar du samlad information som kan vara bra att tänka på (exempelvis hur du hittar hit, hur du kan ändra tid, bra att veta, vad är vårdgaranti). Du kan även hitta samma information på denna hemsida.

Adresser och kontaktuppgifter till alla avdelningar och mottagningar hittar du på respektive mottagnings/avdelnings sida som ni hittar i listan Alla mottagningar och avdelningar A-Ö.

Både i Huddinge och Solna pågår byggprojekt på sjukhusområdet som påverkar framkomligheten och parkeringsmöjligheterna. Ha därför god tidsmarginal när du besöker oss så att du inte kommer sent och missar din tid.

Kartor, parkering och vägbeskrivningar finns på sidan Hitta till Karolinska

Om du använder en karttjänst så använd Eniro.se eller Hitta.se. 

Inuti i sjukhuset i Huddinge används korridorsnamn (exempel: Medicingatan, Barngatan, Rehabgatan) som inte hittas i en karttjänst.

Om din tid inte passar

Kontakta din mottagning eller vårdavdelning så snart som möjligt. Kontaktuppgifter hittar du på din kallelse, på karolinska.se eller 1177.se. Du ska meddela mottagningen senast 24 timmar före ett besök i öppenvården och senast 72 timmar före en operation om du inte kan komma. Om du uteblir utan giltigt skäl får du betala 400 kr. Detta gäller även om du har frikort. Läs mer på 1177.se.

Du kan boka om ditt besök två gånger, därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Bra att veta

Smittskydd

Enligt de gällande hygienrutinerna ska alla som varit i kontakt med sjukvård utanför Norden inom de senaste sex månaderna, provtas för resistenta bakterier inför kontakt med svensk sjukvård. Gäller detta dig, kontakta din mottagning/ avdelning för mer information.

Rök- och parfymfritt sjukhus

Vi är ett rök- och parfymfritt sjukhus. På sjukhuset finns information om var du får röka om du har svårt att avstå. Undvik att använda parfymerade produkter när du besöker sjukhuset.

Här kan du läsa om den policy och de regler som gäller för rökning för patienter och besökare:

Policy om rökfritt sjukhusområde

Regler om rökning för patienter och besökare

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan dina uppgifter komma att registreras i olika nationella och regionala kvalitetsregister.

Uppgifterna kan också komma att användas i forskning. I fall du inte vill detta så meddelar du vårdpersonalen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Journal

Vi använder sammanhållen journalföring på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om din journal på 1177.se.

Sjukresa

För påfyllnad av eventuellt sjukresekort kontakta den mottagning/avdelning du ska besöka. Läs mer på fardtjansten.sll.se/sv/sjukresa

Vi sparar gärna dina prover

När du besöker vården tas ofta prover för att veta vilken sjukdom du har och hur den ska behandlas. Dessa prover kan komma att sparas i en Biobank. Dina prover kommer då skyddas av Biobankslagen. Läs mer om Biobanker på biobanksverige.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att patienter inte ska behöva vänta mer än 30 dagar (från det att remissen skrevs) på att få komma på ett nybesök, med anledning av pandemin är gränsen ändrad till 90 dagar under 2021. Vid beslut om behandling, operation eller vissa utredningar gäller som tidigare att man inte ska behöva vänta mer än 90 dagar.

Observera att det i vissa skäl kan finnas medicinska skäl att flytta fram
vården.

Specifika utredningar som omfattas av vårdgaranti är: Dyslexiutredningar, Minnesutredningar, Neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD.

Om du har frågor gällande din väntetid, kontakta gärna Vårdgarantikansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på telefonnummer 08-123 134 00.
Läs mer på om vårdgarantin på 1177.se.

E-tjänster på Karolinska

För att enklast komma i kontakt med din mottagning, om du till exempel vill boka om tid eller kolla om din remiss kommit fram, använd våra e-tjänster. Logga in på e-tjänsterna via denna sida eller läs mer om hur e-tjänsterna funkar.

Vill du prata med någon om vården på Karolinska?

Vårdforum är en mötesplats där du som besökare kan bidra med dina erfarenheter och upplevelser på Karolinska Universitetssjukhuset. Dina förbättringsförslag och synpunkter tas emot av Vårdforum som för dem vidare till ansvariga inom Karolinska. Vårdforum kan också ge dig vägledning vart du kan vända dig till med olika frågor som rör hälso- och sjukvård.

Du hittar Vårdforum i sjukhusets huvudentré i Solna och i Huddinge. Läs mer på Karolinska.se  

Vanliga frågor och svar

Läs svar på de vanligaste frågorna som kommer till oss 

Har du synpunkter?

Vi arbetar hela tiden med att öka din säkerhet som patient och vill därför veta vad du tycker.

Till personalen på mottagningen kan du ge synpunkter direkt och fråga om din vård hos oss. Kontaktuppgifter till mottagningen hittar du på din kallelse eller på mottagningens egen sida som du hittar i denna lista.