Vanliga frågor och svar

Samling av de vanligaste frågorna vi får från patienter och närstående.

Har du frågor om din vård? Frågor till oss på Karolinska

 

Corona och covid-19

Undrar du vad som gäller på Karolinska i samband med covid-19 och det nya coronaviruset? Vänligen kolla sidan Frågor och svar: covid-19 på Karolinska

30-minutersregeln

Om du får vänta mer än 30 minuter på att få komma in på ett tidsbeställt besök (inte akut- eller jourmottagningar), har du rätt att få tillbaka den avgift du betalade i kassan när du kom. Du får behålla stämpeln i högkostnadskortet. Detta måste göras i samband med besöket.

A

Andlig vård

Sjukhuskyrkan välkomnar alla oavsett tro eller inte tro och finns tillgängliga dygnet runt alla dagar. Vårdpersonalen kan förmedla kontakt. Sjukhuskyrkans medarbetare kan ge samtalsstöd vid stort som smått. De för inte journal och har tystnadsplikt. 

Anhörigboende

Det kan finnas möjlighet för dig att sova över hos en patient, fråga personalen på respektive enhet om vilka möjligheter som finns. 

Avboka tid

Om du måste avboka ditt planerade besök ska du kontakta den mottagning eller avdelning det gäller senast 24 timmar innan besöket.Vissa mottagningar erbjuder avboka/boka om som en e-tjänst. Om du inte kommer alls eller inte avbokar i tid, får du betala besöksavgiften. Gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger. Därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

Avgifter

Vid ditt besök på en mottagning tas en avgift ut, du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Vid besök på en mottagning gäller ditt högkostnadskort. Vid inneliggande vård skickas en faktura hem till dig, ditt högkostnadskort gäller inte vid inneliggande vård.

B

Besök och besökstider

De olika avdelningarna kan ha varierande besökstider. Det är den som är patient som får bestämma hur många som får komma på besök och hur länge de får stanna. Se respektive avdelnings sida för mer info.

Hitta din avdelning

Biobankslagen - får vi spara dina prover?

När du besöker vården tas ofta prover för att veta vilken sjukdom du har och hur den ska behandlas. Dessa vävnadsprover och blodprover kan komma att sparas i en biobank. Dina prover kommer då att skyddas med stöd av Biobankslagen.

Dina sparade prover är viktiga och kan komma att användas för din framtida vård men även för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder. Vårdpersonalen du träffar kommer att fråga dig, om hur just du vill göra med ditt blod och dina vävnadsprover. De kan även svara på dina frågor.

Läs mer på 1177 vårdguiden Biobankslagen

Boka om tid

Kontakta den mottagning eller avdelning du har ett planerat besök inbokat hos ifall du måste avboka/boka om ditt besök. Senast 24 timmar innan besöket. Vissa mottagningar erbjuder avboka/boka om som en e-tjänst.  Om du inte kommer alls eller inte avbokar i tid, får du betala besöksavgiften. Gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger. Därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

C

Café och restaurang

På sjukhusen samt i närheten finns flera restauranger, caféer och kiosker. Observera att dessa drivs i privat regi. 

Mer information om utbud och öppettider

Centralkassa

Inför ditt besök på en mottagning ska du först gå till en centralkassa för att betala patientavgiften, mer information står på din kallelse. 

Vi är ett kontantlöst sjukhus. Har du inte möjlighet att betala med kort kan du få en faktura på besöksavgiften.

Ibland kan det vara kö så kom gärna i god tid. Tag med dig legitimation. Om ni har frikort och svenskt personnummer går det bra att använda våra självincheckningsautomater.

D

Djur

Det är inte tillåtet att ta med sig djur in i sjukhusets lokaler, med undantag för ledarhundar.

E

E-tjänster

På 1177 Vårdguidens hemsida kan du läsa hur du använder dig av e-tjänster.

De flesta av Karolinskas mottagningar erbjuder vanliga tjänster för att avboka eller omboka besök. Kolla på mottagningens sida för att se e-tjänsterna just den mottagningen har anslutit sig till.

> Se mottagningens sida i listan Alla mottagningar och avdelningar A-Ö 

F

Fotoförbud

På sjukhuset råder generellt fotoförbud, detta för att värna om din integritet som besökare och våra medarbetares. 

Färdtjänst och sjukresor

Du kan få tillgång till färdtjänst om du i mer än tre månader har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Du ansöker till din hemkommun och sedan är det Transportförvaltningen som fattar beslutet. Mer information om resor för dig som har en funktionsnedsättning finns på Färdtjänstens hemsida

För att kunna beställa en sjukresa så måste du ha ett sjukresekort. Det är ditt medicinska behov som styr om du har rätt till sjukresor och den bedömningen gör din vårdgivare. Mer information om resor till eller från vård och behandling finns på Färdtjänstens hemsida

Försäkringar

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Läs mer på 1177 om ersättning vid patientskada

H

Hitta

Läs din kallelse noga så att du åker rätt

Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter, mottagningar, avdelningar och Astrid Lindgrens barnsjukhus finns på flera platser i Stockholm. 

Våra sjukhusområden i Huddinge och Solna är stora och det pågår en hel del byggprojekt som kan påverka framkomligheten för dig. Så kom i god tid innan ditt besök. 

Kartor och besöksadresser

Hygien på sjukhuset

Genom att känna till och följa våra hygienregler kan du som patient eller närstående hjälpa oss att förebygga och förhindra vårdrelaterade infektioner. 

På sidan Hygienregler på sjukhuset kan du läsa vad du bör tänka på som patient eller närstående och vad som gäller för personal. 

Särskilt viktigt att tänka på: 

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta (minst 30 sekunder), särskilt inför måltider.
  • Ta för vana att desinfektera dina händer (minst 30 sekunder ska händerna vara fuktiga).
  • Är du som närstående inte helt frisk (till exempel magsjuka eller förkylning) så vänta med att besöka sjukhuset tills du är helt (vi har många infektionskänsliga patienter). 
  • Om du ser att någon i personalen glömt bort sig och bryter mot våra hygienregler, påtala gärna det för hen.

 

I

Identitetsband

Vid inneliggande vård eller besök på en akutmottagning får du ett identitetsband runt handleden för att göra det möjligt att kontrollera din identitet under hela vårdtiden.

Informationsdisk/reception

I huvudentréerna på sjukhuset finns en informationsdisk dit du som patient kan få hjälp att hitta på sjukhuset, låna rullstol, beställa färdtjänst med mera. Som närstående kan du få hjälp att hitta din anhöriga om hen tagits in som patient.

Kontaktinformation till informationsdiskarna och receptionerna hittar du här

Inställd operation eller besök

Förutom planerad vård på Karolinska Universitetssjukhuset tar vi emot akut sjuka patienter. Ibland kan många akut sjuka patienter komma in på kort tid, då kan platssituationen på vårdavdelningen snabbt förändras. Av denna anledning ber vi dig ha förståelse för om vi ringer och flyttar fram tiden för ditt planerade ingrepp. Ersättning utges i det fall besked om att operationen ställts in lämnats till patienten mindre än 48 timmar före planerad inställelsetid.

Inte nöjd med vården

Har du synpunkter på bemötande, vård och behandling? Vi arbetar hela tiden med att öka din säkerhet som patient och vill därför veta vad du tycker. Kontakta gärna oss på Karolinska:

  • Personalen på mottagningen kan du ge synpunkter till och fråga om din vård hos oss.
  • Du kan även kontakta: Patientnämnden som är en fristående och opartisk instans som hanterar alla slags problem i vården. 
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att utreda patientklagomål, varför fel uppstått och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen. 

Läs mer om vad du ska göra när du inte är nöjd med den vård du fått här

J

Journal

Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 vårdguidens E-tjänster. Men du kan också vända dig till din behandlande läkare, mottagningen eller till  Journalservice.
Vid remiss från annan region än Stockholm kommer en epikris/slutanteckning, dvs. en sammanfattning av utförd vård att skickas till den som remitterat dig till karolinska. 

Läs mer om din journal här

 

K

Kontakta oss gällande din eller närståendes vård

Har du frågor om din eller din närståendes vård hos oss så vänd dig till den mottagning eller avdelning som behandlar dig/din närstående. 

Telefonnummer och telefontider (vissa verksamheter har e-tjänsten Kontakta mig) hittar du på mottagningens/avdelningens sida:

Alla mottagningar och avdelningar A-Ö

Du kan även ringa vår växel och bli kopplad: 

Huddinge 08-585 800 00

Solna 08-517 700 00

Kiosk och butiker

Information om kiosker och butiker samt annan service på sjukhuset finner du här:

Kläder

Sjukhuset tillhandahåller kläder som du kan använda under din inneliggande vård. Du får gärna ta med dig egna skor eller tofflor, morgonrock och bekväma kläder. Karolinska Universitetssjukhuset har ingen möjlighet att tvätta eller ansvara för dina privata kläder.

Kurator

Kuratorerna erbjuder samtalsstöd vid svår sjukdom eller kris, men också i många andra situationer. Du ska alltid känna att det finns någon med kunskap och erfarenhet att prata med. Om du vill komma i kontakt med en kurator kan du meddela vårdpersonalen.

L

Läkemedel

När du är inlagd som patient på sjukhuset förser vi dig med de läkemedel som ordineras. Detta gäller även de läkemedel du använder redan innan du skrivs in. Det är bra om du har med dig en lista över de läkemedel du tar hemma.

När du skrivs ut ska du få en genomgång av de läkemedel du tar och varför du ska ta dem. Ofta får du en så kallad läkemedelsberättelse där detta framgår och en kopia på din läkemedelslista. Om du behöver fortsatt vård hos en annan vårdgivare skickas läkemedelslistan och läkemedelsberättelsen dit

Läs mer om läkemedelshantering på sjukhuset här

M

Mobiltelefoni tillåtet?

Du får använda din mobiltelefon på sjukhuset. Det kan dock finnas undantag på enheter med känslig apparatur, var uppmärksam på skyltar och fråga personalen om du är osäker.

Måltider inneliggande patient

På din vårdavdelning serverar vi frukost, lunch, middag och flera mellanmål. Om du har speciella önskemål, allergier, överkänslighet eller något annat behov är det viktigt att du redan vid inskrivningssamtalet med sjuksköterskan berättar om detta så att vi kan servera rätt mat och dryck. Om du önskar något att äta eller dricka mellan måltiderna tveka inte att fråga vårdpersonalen vad vi kan erbjuda. Det kan vara trevligare och bekvämare om du äter i matsalen/dagrummet på avdelningen, om det är möjligt.

Läs mer om mat och måltider här

O

Organisationsnummer

Organisationsnummer: 232100-0016

Läs mer om bank- och betalningsinformation här

 

P

Parfym

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter på sjukhuset. Patienter, andra besökare och medarbetare med astma eller/och allergier kan påverkas negativt. 

Patientansvarig läkare (PAL)

Du som har många kontakter med vården kan få en fast vårdkontakt.

Läs mer om patientansvarig läkare (PAL) eller fast vårdkontakt på 1177.se

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med vården kan du vända dig till patientnämnden i Stockholm.

Läs mer om när du inte är nöjd med den vård du fått här

Patientsäkerhetshandläggare

Om du har svårt att få kontakt med rätt person eller vill framföra dina synpunkter till någon annan än vårdpersonalen kan du vända dig till Patientsäkerhetshandläggaren (tidigare Patientvägledaren).

Patientsäkerhetshandläggaren fungerar som en länk mellan berörda parter och har tystnadsplikt. Om du önskar kan du vara anonym.

Läs mer om när du inte är nöjd med den vård du fått här

Post

Brevlådor finns i entréhallarna både i Huddinge och Solna. Frimärken kan du köpa hos till exempel Pressbyrån. 

Det går att skicka post till både patient och medarbetare på sjukhuset. Läs mer om hur på sidan Kontakta oss

R

Rullstol och rollator

För dig som har svårt att röra sig kan du låna rullstol under din vistelse på sjukhuset. Vänd dig till informationsdisken i huvudentrén på sjukhuset, Solna eller Huddinge, så får du hjälp att låna. Du som öppenvårdspatient kan vända dig till Informationsdisken i huvudentréerna på sjukhuset för att låna en rullstol eller rollator under ditt sjukhusbesök.

Informationsdisk/reception i Huddinge och Solna

Rödakorsvärdar

Röda Korset har frivilliga värdar som kan hjälp dig med diverse på sjukhuset, både i Solna och i Huddinge. Du hittar Rödakorsvärdarna i huvudentréerna. De kan bland annat hjälpa dig med att hitta rätt på sjukhuset, påkalla transport, följa med till mottagningen eller hålla dig sällskap medan du väntar.

Mer information om rödakorsetvärdar

Rökning

Dessa regler gäller alla patienter, besökare och andra som vistas i eller i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset:

  1. Rökning får inte ske på sjukhusområdet.
  2. Rökförbudet gäller all slags rökning, inklusive elektroniska cigaretter, och oavsett om produkten innehåller tobak eller ej.

Inneliggande patienter med nikotinberoende kan vända sig till personalen för mer information.

Det går att läsa mer om vad som gäller för rökning på sjukhusområdet på sidan Att tänka på vid vård på Karolinska Universitetssjukhuset

S

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns till för patienter och närstående. Du kan träffa präst, pastor, diakon samt få hjälp med kontakt med andra trossamfund.

Besök Sjukhuskyrkans sidor

Studenter

Karolinska är ett universitetssjukhus vilket innebär att vi tar emot studenter som är i olika faser under sin utbildning. Alla studenter har en handledare som är den som är ansvarig för den vård eller behandling som ges.

Studenterna har precis som alla annan vårdpersonal tystnadsplikt och ska respektera sekretessen och säkerställa att patienternas integritet skyddas.

Om du inte vill att studenter ska närvara vid din undersökning eller behandling kan du tala med vårdpersonalen.

Strålning för dig som patient

Strålning används på olika sätt för att ta bilder av kroppens inre. Bilderna behövs för att kunna hitta sjukdomar och som hjälp vid olika ingrepp. Bilder tagna med hjälp av strålning är ofta avgörande för att läkarna ska kunna ställa korrekt diagnos och det är viktigt för att du ska få bästa möjliga vård. Här vill vi ge dig den information du behöver för att förstå nyttan med undersökningen och att risken med strålningen alltid är låg.

Läs mer om strålning i vår informationsbroschyr: Information om strålning till dig som patient

T

Tid för bokat besök

Senast 24 timmar innan ditt besök måste du kontakta den mottagning eller avdelning du har ett planerat besök inbokat hos ifall du inte kan komma.

Vissa mottagningar erbjuder avboka/boka om som en e-tjänst. Annars måste du ringa till mottagningen/avdelningen. 

Om du missar din tid eller inte avbokar besöket i tid, måste du ändå betala besöksavgiften.

Gäller även om du har frikort eller är under 18 år. Du kan boka om ditt besök två gånger. Därefter krävs att en ny remiss skickas till oss.

Mer information hittar du på din mottagnings sida eller på 1177

Ju tidigare du bokar om/avbokar ditt besök desto enklare och bättre blir det för vårdpersonalen samt patienten som då får din tid!

Tolk

Patienter har rätt att få hjälp att använda tolk i samband med ditt besök på sjukhuset, det gäller tolkning till annat språk än svenska eller tolkning till exempelvis teckenspråk. Om ditt besök på sjukhuset är planerat är det viktigt att du meddelar personalen så tidigt som möjligt att du behöver tolk. Vid akuta besök ska vårdpersonalen ombesörja tolkning så fort som det är möjligt.

Läs mer om tolk på 1177

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Patienten bör alltid erbjudas kommunikationsmöjligheter genom papper och penna, pektavla, dator eller surfplatta att skriva på. Om muntlig kommunikation inte är möjligt ska personalen förmedla informationen skriftligt till patienten.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal har tystnadsplikt. Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

U

Utskrivning

När du blir utskriven från sjukhuset är det viktigt att du har förstått vilken sjukdom du har eller haft, vilken behandling du har fått under vårdtiden och vad du ska tänka på efter att du skrivits ut från sjukhuset.

Om du behöver fortsatt behandling med läkemedel ska du ha fått med dig ett recept och tydliga instruktioner.

V

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du inte ska behöva vänta mer än 30 dagar (från det att remissen skrevs) på att få komma på nybesök till oss. Behandling ska påbörjas senast inom 90 dagar efter beslut om behandling.

Om du får vänta längre än så och inte accepterar det, kan du nyttja din rätt till vårdgaranti. Kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet och mer information läser du på Vårdgaranti.

Värdesaker

Karolinska ansvarar inte för medtagna värdesaker. Om ditt besök är planerat bör du lämna värdefulla föremål hemma, vid akuta inläggningar kan en närstående ta med sig värdesaker. Om personalen har omhändertagit värdesaker ska du ha fått en kopia på detta. Om du har med dig stora mängder kontanter kan centralkassan hjälpa dig med förvaring.

W

Wifi

Du kan använda sjukhusets trådlösa nätverk K-guest eller SLL-Guest