På neonatalavdelningen - Transporter mellan sjukhus

I Stockholm finns ett specialiserat akut neonatalt transportteam med beredskap dygnet runt. Teamet ansvarar för akuta intensivvårdstransporter. När barnet är stabilt kan det transporteras av de lokala team som finns på alla neonatala enheter i Stockholm.

Varför flyttas patienter mellan vårdenheter?

Det är inte så ovanligt att våra små patienter kan behöva byta sjukhus under sin vårdtid. Transporter mellan sjukhusen sker i huvudsak av tre skäl:

  • Barnets vårdbehov kan inte tillgodoses på den enhet barnet vårdas.
  • Barnet vårdas för närvarande vid specialenhet men vårdbehovet kan nu tillgodoses på sjukhus närmare hemmet.
  • Vårdplatssituationen på den enhet barnet vårdas medför att barnet behöver flyttas.

Transportutrustning

Barnet kan transporteras på olika sätt beroende på dess tillstånd. I Stockholms län finns liknande transportutrustning på samtliga sjukhus med neonatalvård:

  • Transportkuvös med allt från möjlighet till att vårda barnet med olika former av andningsunderstöd till att kunna ge olika former av infusioner.
  • Kangoofix – möjlighet till att transportera barnet fixerat i en sele i din famn samtidigt som du får sitta på en ambulansbår.
  • Bilbarnstol – Transport av stabilare, lite större barn utan behov av andningsstöd.

Föräldrarna följer med

Vi försöker förhindra separation mellan föräldrar och barn så ofta det bara går. Om det skulle vara så att du som förälder inte har möjlighet att följa med under transporten så vet vi av erfarenhet att det kan vara bra att få vara med och flytta över barnet i transportkuvösen och gärna att du som förälder även lägger dit en "snuttetrasa" med doften från dig i närheten av barnets ansikte.

I den händelse du som förälder inte är med under transporten tar transportteamet föräldrarnas kontaktuppgifter för att kunna ringa upp och informera om när barnet är på plats på nya sjukhuset.

Läs mer