เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน: เครื่อง SISS Baby control

เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจจะใช้ตรวจจับและเฝ้าระวังการหายใจในทารกแรกเกิด สัญญาณจะร้องเตือนเมื่อเด็กหยุดหายใจเป็นเวลา 20 วินาที การหายใจจะถูกบันทึกไว้จากการเคลื่อนไหวขณะหายใจจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยการเซ็นเซอร์การหายใจผ่านการบีบอัดและการเคลื่อนไหวหดตัว

การใช้งาน

  • เมื่อเฝ้าระวังเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ใช้ควรอยู่ใกล้เครื่องเพื่อจะได้ยินสัญญาณเตือน
  • ตัวควบคุมอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ดังนั้นให้ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์หูฟัง หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ในรัศมี 1-2 เมตรห่างจากเครื่องแจ้งเตือน
  • แผ่นเซ็นเซอร์จะติดใกล้กับสะดือดังในภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นทุก ๆ สามวันและติดด้วยเทป Mefix
  • ตัวเซ็นเซอร์จะนำกลับมาใช้ซ้ำและกรณีจำเป็นสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยสบู่ น้ำเปล่า และแผ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
  • อย่าลืมว่าจะต้องถอดตัวเซ็นเซอร์ออกก่อนอาบน้ำเด็ก
  • เครื่องแจ้งเตือนมีไว้เพื่อใช้ในเตียงหรือบนพื้นอยู่กับที่ ไม่สามารถได้ใช้ในรถยนต์ รถเข็นเด็ก หรือตอนเด็กนอนบนหน้าอกของพ่อแม่ เนื่องจากไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมนั้นได้

การทดสอบตัวควบคุม

การทดสอบตัวควบคุมควรทำสัปดาห์ละครั้ง เริ่มการควบคุมโดยเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์การหายใจแต่จะไม่ติดบนตัวลูกของคุณ

ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ยังอยู่กับที่และไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใด ๆ หลังจาก 20 วินาทีเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและไฟสีแดงจะสว่างขึ้น ตัวควบคุมจะยังคงทำงานอยู่ ถอดเซ็นเซอร์การหายใจ ไฟแสดงสถานะของแผงควบคุมควรจะสว่างขึ้น (ไฟสีเหลือง) และไฟสัญญาณเตือน

จะตีความสัญญาณเตือนอย่างไร

  • เด็กมีภาวะหยุดหายใจเกิน 20 วินาที ไฟสีแดงสว่างขึ้นและส่งเสียงสัญญาณเตือน (ดูคู่มือ "การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สำหรับพ่อแม่")
  • เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการตรวจจับและบันทึกการหายใจตื้น ๆ ขณะหลับลึก – เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนถี่ ๆ ว่า มีการหายใจที่ไม่ปลอดภัย ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นและส่งเสียงสัญญาณเตือน
  • แผ่นเซ็นเซอร์ติดกับผิวเด็กไม่แน่นสนิท ความไวของเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดเซ็นเซอร์ (ใกล้กับสะดือ) และความแข็งแรงในการเคลื่อนที่ของกระะบังลมในตำแหน่งบริเวณดังกล่าว ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นและส่งเสียงสัญญาณเตือน
  • หากเครื่องแจ้งเตือนส่งสัญญาณกรณีเซ็นเซอร์ขัดข้อง – ไฟสีเหลืองจะสว่างขึ้นและส่งเสียงเตือน โปรดติดต่อแผนกอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ที่บ้านทางโทรศัพท์หมายเลข 08-123 675 00

ไฟสีเขียว:

ไฟแสดงสถานะการหายใจ

ไฟสีแดง:

สัญญาณเตือนผู้ป่วย: หยุดหายใจเกินเวลาที่กำหนด

ไฟสีเหลือง:

สัญญาณเตือนทางเทคนิค: เซ็นเซอร์ขัดข้องแจ้งเตือนเแบตเตอรี่

ตรวจสอบข้อมูล: Pernilla Dillner ผู้จัดการพยาบาลหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน