เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน: เครื่อง MR10

เครื่องแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจ MR10 สำหรับเด็กทารกแรกเกิด สามารถเฝ้าระวังโดยตรวจจับสัญญาณการหายใจในเด็กอายุไม่เกิน 18 เดือนได้อย่างต่อเนื่อง การเตือนจะส่งสัญญาณแสงและเสียงหากเด็กหยุดหายใจเป็นระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 10 หรือ 20 วินาที

การใช้เครื่อง

 • เมื่อเฝ้าระวังเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ใช้ควรอยู่ใกล้เครื่อง เพื่อจะได้ยินสัญญาณเตือน การหายใจจะถูกบันทึกด้วยตัวเซ็นเซอร์ที่หุ้มเสริมด้วยแผ่นฟองน้ำนุ่ม ๆ (ตัวเซ็นเซอร์การหายใจ) โดยจะติดแนบกับท้องของเด็ก ซึ่งมองเห็นการเคลื่อนไหวของการหายใจชัดเจน
 • ในขณะที่หายใจผนังหน้าท้องจะถูกยกขึ้นและทำให้อากาศผ่านตัวเซ็นเซอร์และสายต่อกับเครื่องแจ้งเตือน (เครื่อง/กล่องเล็ก ๆ) โดยจะปล่อยปุ่มเสียงและสัญญาณแสงออกมาพร้อมกัน "ปุ่มเสียง" สามารถกดปิดได้ ตัวเซ็นเซอร์จะไม่ตรวจจับลมหายใจ แต่จะตรวจจับเฉพาะการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อย ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กหายใจเข้าและออก
 • ควรเปลี่ยนแผ่นเซ็นเซอร์ประมาณทุก ๆ สามวัน และควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุกหกถึงเจ็ดวัน อ่านคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
 • ตัวควบคุมอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ดังนั้นให้ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์หูฟัง หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ในรัศมี 1-2 เมตรห่างจากเครื่องแจ้งเตือน
 • แผ่นเซ็นเซอร์จะติดใกล้กับสะดือดังในภาพ ให้เปลี่ยนแผ่นทุก ๆ สามวันและติดด้วยเทป Mefix
 • ตัวเซ็นเซอร์จะนำกลับมาใช้ซ้ำและกรณีจำเป็นสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยสบู่ น้ำเปล่า และแผ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • พึงทราบว่าจะต้องถอดตัวเซ็นเซอร์ออกก่อนอาบน้ำเด็ก
 • เครื่องแจ้งเตือนมีไว้เพื่อใช้ในเตียงหรือบนพื้นที่คงตัวอยู่กับที่ ไม่สามารถได้ใช้ในรถยนต์ รถเข็นเด็ก หรือตอนเด็กนอนบนหน้าอกของพ่อแม่เนื่องจากไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมนั้นได้

จะตีความสัญญาณเตือนอย่างไร

สัญญาณเตือนอาจมีสาเหตุแตกต่างกัน:

 • เด็กมีภาวะหยุดหายใจเกิน 10 หรือ 20 วินาที (ดูคู่มือ "การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สำหรับพ่อแม่")
 • แผ่นเซ็นเซอร์ติดกับผิวเด็กไม่แน่นสนิท สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือ แผ่นเซนเซอร์ที่ท้องเริ่มหลุดออก
 • เด็กหายใจในลักษณะที่เครื่องไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ การหายใจออกช้า ๆ เช่น หลังจากถอนหายใจหรือเบ่งหายใจจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นลมหายใจ เซ็นเซอร์อาจมีปัญหาในการตรวจจับและบันทึกการหายใจตื้น ๆ ขณะหลับลึก

ตรวจสอบข้อมูล: Pernilla Dillner ผู้จัดการพยาบาลหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน