การฝึกกล้ามเนื้อคอของเด็ก

ควรจะให้ลูกนอนคว่ำสองสามครั้งต่อวันขณะที่ตื่นอยู่ ซึ่งช่วยให้เด็กฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ