การหลับ

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งชาติ ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากกลุ่มอาการตายอย่างกะทันหันของทารก จะลดลงหากให้เด็กนอนหงายตอนที่พ่อแม่ยังไม่ตื่นหรือไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ การนอนหงายถือว่าปลอดภัยกว่านอนตะแคง เนื่องจากเด็กที่นอนตะแตงอาจมีความเสี่ยงที่จะกลิ้งตัวไปนอนคว่ำ เด็กควรนอนในเตียงนอนของตนเองในห้องนอนของพ่อแม่ หรือบนเบาะของตนเองบนเตียงนอนของพ่อแม่ เบาะของตนเองหมายความว่า ให้เด็กมีที่นอนและผ้าห่มของตัวเองเพื่อไม่ให้เด็กตัวร้อนเกินไป เอาหมอนส่วนเกินที่อาจตกลงมาใส่เด็กออก