ฉันจะสังเกตสภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของลูกได้อย่างไร

คุณผู้เป็นพ่อแม่เป็นคนที่รู้จักลูกของตนดีที่สุด ดังนั้นการสังเกตลูกของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ควรสังเกตเป็นพิเศษ:

  • สีผิวของเด็ก เช่น ความซีด
  • หากเด็กเหนื่อยและไม่มีแรงกิน
  • อุณหภูมิร่างกายของเด็ก
  • อาการคัดจมูกอาการน้ำมูกไหลและตาแฉะ ควรจะมีน้ำเกลือใช้ที่บ้าน
  • ถ้าเด็กเริ่มอาเจียนออกเยอะมากไม่ว่าจากอาหารชนิดใด เช่น ตอนอยู่ในท่าแนวนอน และถ้าทำหน้าบูดเบี้ยวและไม่อยากกินอะไร

ถ้าสะดือมีภาวะแดงและแฉะ - ใช้ผ้าก๊อซเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ