การเก็บรักษานมแม่และนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด

น้ำนมแม่ที่ปั๊มไว้แล้วสามารถเก็บรักษาในตู้เย็น (+4-6 องศาเซลเซียส) ได้ไม่เกินสองวัน อย่าผสมน้ำนมแม่ที่เย็นและอุ่นเข้าด้วยกัน แต่ให้ผสมน้ำนมจากวันเดียวกันที่เย็นเข้าด้วยกันได้ ติดฉลากระบุวันเดือนปีที่ขวด

น้ำนมแม่สามารถแช่แข็งได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการปั๊มที่อุณหภูมิแช่แข็ง (อย่างน้อยลบ 18 องศาเซลเซียส) เก็บได้หกเดือน ปล่อยให้นมแช่แข็งละลายในตู้เย็นระหว่างกลางคืน หรือใช้เวลาละลายสองถึงสามชั่วโมงในอ่างน้ำเย็น จากนั้นนมที่ละลายแล้วจะใช้ได้อีกสองวันและไม่สามารถแช่แข็งได้อีกรอบ

บรรจุภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดที่เปิดใหม่ โดยปกติจะใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนผสมนมผงกับน้ำต้มที่เย็นลงแล้ว ด้วยวิธีนี้คุณสามารถจัดเตรียมและเก็บน้ำนมผงที่ผสมแล้วไว้ในตู้เย็นได้ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้น้ำนมผงจะมีอายุการเก็บเท่ากันหากคุณเพิ่มสารเติมแต่งลงในนมผง