การเยี่ยม - ความเสี่ยงของการติดเชื้อการรักษาสุขอนามัยมือและยาสูบ

ทารกแรกเกิดต้องการความสงบเพื่อจะเติบโต ทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีความไวมากกว่าคนอื่น ๆ เช่น ต่อแสง และเสียงให้มีการเยี่ยมจากญาติและเพื่อนได้เท่าที่ครอบครัวและลูกของคุณจะรับมือไหว แต่ควรจำกัดการเยี่ยมในช่วงแรก

ไม่ควรให้ใครที่เป็นหวัดหรือมีโรคติดเชื้ออื่น ๆ มาเยี่ยม เนื่องจากเด็กอ่อนมีความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติที่จะติดโรคติดเชื้อ จึงควรจำกัดการเยี่ยมของเด็กในวัยนี้ ทั้งควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น รถสาธารณะ หรือห้างสรรพสินค้า แต่อย่างไรตามการได้อยู่กลางแจ้งจะดีมาก ถ้าคนในครอบครัวไม่สบายคนนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็ก เช่นการจูบหรือจามใกล้กับเด็ก ควรจะมีสุขอนามัยสำหรับมือที่ดี โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำตามปกติ ในช่วงเวลาที่มีเชื้อแพร่ระบาดควรจะใช้น้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สภาพแวดล้อมภายในบ้านรอบตัวเด็กจะปลอดบุหรี่ เนื่องจา

ปอดของทารกแรกเกิดและทารกคลอดก่อนกำหนดมีความไวต่อการระคายเคืองจากควันบุหรี่เป็นพิเศษ