หลังการรักษาที่แผนก

เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกของคุณได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การรักษาพยาบาลที่บ้านจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลง และคุณมีโอกาสได้เรียนรู้กันและกันอย่างสงบ เด็กบางส่วนที่ได้รับการรักษาที่แผนกทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล จะได้รับการรักษาพยาบาลต่อที่บ้านหลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยทางแผนกทารกแรกเกิดจะดำเนินการติดตามเด็กบางราย แต่สำหรับเด็กส่วนใหญ่ทางศูนย์อนามัยเด็ก (BVC) จะดำเนินการติดตามตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก หากลูกของคุณไม่สบายหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลให้คุณติดต่อศูนย์อนามัย (vårdcentral) ก่อนในขั้นแรก หรือโทรไปที่ 1177 Vårdguiden (สายด่วนสุขภาพ)

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่บ้าน

Webbredaktör: 5pb8