ภาวะเกล็ดเลือดต่ำในเด็กแรกเกิด

Trombocyter คือ เกล็ดเลือด เม็ดเลือดขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อคุณสมบัติในการจับตัวของเลือด การขาดเกล็ดเลือดหรือภาวะเกล็ดเลือดต่ำในทารกแรกเกิดสามารถเกิดขึ้นได้ หากแม่เป็นโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักหรือที่เรียกว่า Preeclampsia ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของเด็กในตอนที่พวกเขาเกิดมา เหมือนกับปฏิกิริยาต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด ในบางกรณีเป็นการก่อภูมิต้านทานอย่างหนึ่ง ความเสี่ยงของภาวะเกล็ดเลือดต่ำคือ การที่เด็กมีเลือดออกได้ง่ายขึ้น

การรักษา

การรักษาหลักคือการให้เลือดที่มีเกล็ดเลือดเมื่อจำนวนเกล็ดเลือดในเลือดลดลงจนถึงระดับต่ำ

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow พยาบาลวิชาชีพ