ภาวะความดันเลือดในปอดสูง (PPHN)

ความดันเลือดในปอดสูงหรือ “PPHN” เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เส้นเลือดภายในปอดหดตัว ทั้งจากการที่เส้นเลือดไม่ได้คลายตัวโดยแท้จริงหลังการคลอด หรือการหดตัวจากการมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบข้าง

ปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิด PPHN คือการติดเชื้อแต่กำเนิด การขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด และภาวะดูดสำลักขี้เทาในเด็กแรกเกิด (ดูในหัวข้อเฉพาะ) แต่ก็อาจมาจากการที่เด็กหนาวเย็นเกินไป หรือมีอาการเจ็บปวดเมื่อเส้นเลือดในปอดหดตัว การไหลเวียนโลหิตของทารกจะกลับไปสู่ภาวะการณ์เช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในครรภ์ นั่นก็คือเลือดไหลผ่านถุงลมในปอดได้น้อยมาก เป็นผลให้การดูดซึมออกซิเจนต่ำเกินไป เมื่อปริมาณออกซิเจนของเด็กลดลงจะเห็นสีผิวของเด็กเป็นสีฟ้า การวินิจฉัยจะดูจากภาพถ่ายทางคลินิก และยืนยันโดยการทำอัลตราซาวด์หัวใจและหลอดเลือด

การให้ออกซิเจนเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่อยู่ในภาวะ PPHN ในระดับที่ไม่รุนแรง ถือว่าเพียงพอแล้ว และบางครั้งก็อาจช่วยให้หายใจด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) ภาวะ PPHN ในระดับวิกฤตจำเป็นการรักษาในสถานะผู้ป่วยหนัก เด็กจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีปริมาณออกซิเจนในระดับสูง และบางครั้งก็ให้ไนตริกออกไซด์ (NO) ทั้งออกซิเจนและไนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดปอดคลายตัว นอกจากนี้ยังมียาที่สามารถให้ได้ทั้งแบบหยดทางสายยาง และแบบกินซึ่งสามารถช่วยได้ในกรณีที่ยากที่สุดหากไม่สามารถให้ออกซิเจนแก่เด็กได้ อาจต้องใช้เครื่องเกี่ยวกับปอดที่เรียกว่า ECMO และเป็นสิ่งสำคัญเสมอที่จะต้องแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา รวมถึงทำดูแลให้เด็กคลายความกังวลเพราะการที่เด็กกังวลจะทำให้สถานการณ์แย่ลง ดังนั้นจึงมักจำเป็นต้องให้ยาระงับประสาทร่วมด้วย เช่น มอร์ฟีน

ด้วยการรักษาที่ถูกต้องจะทำให้ความดันเลือดในปอดลดลง และเด็กส่วนใหญ่จะได้รับการฟื้นฟูโดยสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม