Pneumothorax ภาวะปอดรั่วในเด็กแรกคลอด

บางครั้งการรั่วซึมของอากาศอาจเกิดขึ้นในถุงปอด ซึ่งล้อมรอบปอดอยู่โดยนำไปสู่การบีบอัดเข้าหากันของปอดซึ่งทำให้เด็กหายใจลำบาก

ภาวะปอดรั่วเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเด็กคลอดครบกำหนด ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจแบบใดแบบหนึ่ง เช่น PAS RDS หรือ MAS

อาการมักเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดในลักษณะที่ความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหายใจไม่สะดวก

การรักษาหลักคือการดูดอากาศออกจากบริเวณถุงปอด โดยการเจาะหน้าอกด้วยเข็มบาง ๆ หากยังไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าสายระบายทรวงอก ซึ่งก็คือท่อสายยางที่ใส่เข้าไปยังถุงปอดซึ่งค้างเอาไว้แล้วต่อเข้ากับการดูดแบบพิเศษ ถุงปอดมักจะรักษาตัวเองได้ภายใน 1-2 วัน หลังจากนำท่อออก

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow

อ่านเพิ่มเติม