ภาวะหยุดหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด

เด็กที่คลอดก่อนกำหนดเร็วเกินไปการพัฒนาการตอบสนอง (รีเฟล็กซ์) ด้านต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์รวมทั้งการตอบสนอง (รีเฟล็กซ์) ด้านการหายใจ ซึ่งหมายความว่าบางครั้งอาจมีการ “ลืม” ที่จะหายใจและหยุดหายใจเป็นเวลาสั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า ภาวะหยุดหายใจ เนื่องจากเกิดภาวะหยุดหายใจปริมาณออกซิเจนที่จะนำเข้าจึงลดลง และบางครั้งก็ทำให้การเต้นของชีพจรลดลงด้วย

การหยุดหายใจบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้จาก เช่น ขณะเด็กอุจจาระหรือเหนื่อยหล้าหลังการรับประทานอาหาร แต่ก็มีสาเหตุที่ไม่อาจพิสูจน์ทราบได้ด้วย ปกติแล้วเด็กจะค่อย ๆ หายได้เองตามธรรมชาติ แต่บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการกระตุ้นการหายใจให้กลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้ง และการหยุดหายใจที่มีระยะเวลานาน จำเป็นต้องมีการช่วยให้เด็กหายใจได้ ซึ่งก็คือการที่เจ้าหน้าที่ระบายลมให้เด็กโดยสวมหน้ากาก ซึ่งเรียกว่านีโอพัฟ (Neopuff) :เครื่องช่วยชีวิตเด็กขั้นสูงชนิดควบคุมแรงดัน)

ภาวะหยุดหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด สามารถรักษาได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดพิเศษ ซึ่งบรรจุคาเฟอีนเช่นเดียวกันกับในกาแฟที่เพิ่มระดับความตื่นตัว และด้วยวิธีนี้จึงสามารถป้องกันภาวะหยุดหายใจได้ แนวโน้มของภาวะหยุดหายใจจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ต้องรักษาให้หายดีก่อนที่จะออกจากแผนกทารกเด็กแรกเกิด

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow

อ่านเพิ่มเติม