โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน

ภาวะหลอดเลือดหัวใจเกิน PDA หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ดักตัส” (ductus) หมายความว่า การเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงของปอดและหลอดเลือดแดงของร่างกายของทารกในครรภ์ไม่ได้บรรจบกันอย่างที่ควรจะเป็น

เป็นภาวะซึ่งส่วนใหญ่แล้วส่งผลกระทบต่อทารกที่คลอดก่อนกำหนดและนำไปสู่ "ภาวะเลือดไหลลัดจากซีกซ้ายไปขวา" นั่นคือ เลือดที่ผ่านปอดไปแล้วจะถูกสูบกลับเข้าไปในระบบไหลเวียนของปอด เป็นเหตุให้เลือดตกค้างอยู่ในปอดและปอดจะสะสมของเหลว ภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นปอดปรากฏเป็นสีขาวเช่นเดียวกับอาการบวมน้ำที่ปอด การวินิจฉัย"ดักตัส"ส่วนหนึ่งมาจากการฟังเสียงทั่วไปด้วยหูฟังของแพทย์ และอีกส่วนจากการทำอัลตราซาวนด์ของหัวใจ ซึ่งคุณสามารถเห็นการเชื่อมต่อ วัดขนาดว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหน และประเมินการไหลเวียนของเลือด

อาการที่สำคัญที่เกิดจากภาวะเชื่อมต่อดักตัส คือ ความผันผวนของการรับออกซิเจน ความต้องการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการหายใจเนื่องจากของเหลวในปอด

การรักษาจะรักษาตามอาการเพื่อช่วยให้หายใจได้ โดยการให้ออกซิเจนใช้เครื่องซีแพพ (CPAP) หรือเครื่องช่วยหายใจและให้ยาขับปัสสาวะหากจำเป็น นอกจากนี้ยังมีการรักษาที่มีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้หลอดเลือดหัวใจที่เกินสามารถปิดเองได้ จากนั้นเด็กจะได้รับไอบูโพรเฟน ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในยาแก้ปวด ซึ่งจะรักษาเป็นเวลา 3 วัน ไอบูโพรเฟนสามารถให้ผ่านทางหลอดเลือดดำหรือผ่านสายอาหารก็ได้ ในบางกรณีที่พบได้ยากสามารถแก้ปัญหาด้วยการผ่าตัดได้ แต่หากคุณสามารถรอได้จะเป็นการดีที่สุด หลอดเลือดหัวใจเกินส่วนใหญ่นั้นจะปิดไปเองไปตามธรรมชาติ เมื่อเด็กใกล้จะถึงช่วงครบตามกำหนดคลอดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เด็กควรจะเกิดมานั้นเอง

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม