ความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดในเด็กทารกแรกเกิด

กลูโคส (น้ำตาล) คือ แหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของร่างกายในช่วงที่เด็กอยู่ในครรภ์ของแม่ เด็กจะได้รับน้ำตาลโดยผ่านสายรก การลำเลียงอาหารจะสิ้นสุดลงเมื่อสายรกถูกตัดออกในตอนที่เด็กคลอดออกมา โดยปกติแล้วเด็กจะมีปริมาณน้ำตาลในตับสำรองที่เพียงพอ สำหรับระดับน้ำตาลในเลือดของเด็กควรอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไปจนถึงช่วงเวลาการเริ่มผลิตน้ำนมของแม่และช่วงที่เด็กเรียนรู้ที่จะดูดนมแม่

กรณีที่น้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ) หมายถึง ความเสี่ยงที่สมองจะไม่ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ และหากน้ำตาลในเลือดมีปริมาณที่ต่ำมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการเฉียบพลัน เช่น อาการง่วงหาวนอน ตะคริว และกรณีที่พบได้น้อยมาก เช่น ความเสียหายของสมอง

ความเสี่ยงสำหรับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จะมีมากกว่าในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเป็นเวลานาน ๆ หรือเด็กที่มีน้ำหนักในตอนแรกเกิดน้อย จึงไม่ได้มีน้ำตาลสำรองไว้ในปริมาณที่สูง ความเสี่ยงยังมีมากขึ้นไปอีกหากพลังงานที่เก็บไว้เริ่มหมดไปเช่น ในกรณีที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือการขาดออกซิเจนในขณะคลอด (asfyxi) เด็กที่แม่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหลังคลอด เพราะพวกเขาจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินซึ่งไปลดปริมาณน้ำตาลในเลือด

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถรักษาด้วยการให้สารอาหารและพลังงาน ในกรณีที่มีอาการไม่ซับซ้อนเพียงให้กินอาหารเสริมและเจลน้ำตาล ในกรณีที่มีอาการชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าน้ำตาลในเลือดไม่ได้เป็นปกติด้วยการให้อาหาร หรือถ้าเด็กแสดงอาการจำเป็นต้องรักษาด้วยให้น้ำตาลทางหลอดเลือด หากมีอาการนานกว่าหนึ่งวัน (24 ชั่วโมง) สามารถรักษาด้วยการให้ยาที่ยับยั้งฤทธิ์ของอินซูลิน ซึ่งมักใช้กับเด็กที่มีแม่เป็นโรคเบาหวานที่ต้องได้รับอินซูลินในการรักษา

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow พยาบาลวิชาชีพ