ภาวะขาดอากาศหายใจ

ทั้งทารกในครรภ์และเด็กที่เกิดมาซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะขาดออกซิเจน และมีการไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอเรียกได้ว่าเป็นภาวะขาดอากาศหายใจ (asfyxi) ภาวะขาดอากาศหายใจสามารถเกิดขึ้นได้ขณะเจ็บท้องคลอด ในระหว่างการคลอดหรือหลังคลอด ภาวะขาดอากาศหายใจส่งผลต่อทั่วทั้งร่างกายของเด็ก คือ มีปริมาณออกซิเจนลดลง คาร์บอนไดออกไซด์ถูกสะสมในร่างกาย แหล่งพลังงานลดลง และค่า pH (ความเป็นกรด) ลดลง

หากมีสัญญาณของภาวะขาดอากาศหายใจ การคลอดจำเป็นต้องเร่งรัดด้วยความช่วยเหลือของเครื่องดูดสุญญากาศ คีมช่วยคลอดและการผ่าท้องหลังภาวะขาดอากาศหายใจที่รุนแรงเด็กจะดูเหมือนไม่มีชีวิตและต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการหายใจบางทีต้องปั๊มหัวใจและให้ยา

ในระหว่างและหลังเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ สมองจะเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวที่สุด แต่อวัยวะอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไตตับและหัวใจ ในกรณีที่รุนแรงมากเกิดขึ้นกับเด็กภายในวันแรกที่เกิดมา การส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองเรียกว่า HIE = hypoxisk-ischemiskencefalopati (ภาวะสมองทำงานผิดปกติจากการขาดออกซิเจนหรือขาดเลือด ) อาการของ HIE คือความตื่นตัวบกพร่องปฏิกิริยาตอบสนองแรกเกิดที่อ่อนแอและอาการชัก (ตะคริว)

การรักษา

การรักษา HIE จัดเป็นการรักษาผู้ป่วยอาการหนัก เป็นการช่วยการหายใจ และการไหลเวียนโลหิตของเด็ก ตรวจจับและรักษาอาการชัก รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอ หากอาการของ HIE อยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง จะใช้การรักษาด้วยความเย็นโดยใช้ชุดระบายความร้อนพิเศษ ซึ่งช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของเด็กลดลง 3-4 องศาเซลเซียสเป็น 33.5 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของสมองได้ โดยเด็กส่วนใหญ่กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์ในภายหลัง แม้ว่าจะขาดอากาศหายใจในระดับปานกลางถึงรุนแรง

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow พยาบาลวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม