ภาวะโลหิตจางในเด็กแรกเกิด

โรคโลหิตจางหรือภาวะซีด คือ Hb หรือค่าฮีโมโกลบินต่ำ โดยมากทารกแรกเกิดมักจะมีฮีโมโกลบินสูงในตอนที่พวกเขาเกิดมา ค่า Hb จะลดลงตามธรรมชาติ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดยังไม่มีความสมบูรณ์ และไขกระดูกก็ยังไม่ได้เริ่มต้นผลิตเลือดใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจเลือดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดเร็วเกินไปมีภาวะโลหิตจางและอาจต้องถ่ายเลือดหนึ่งหรือหลายครั้งในช่วงของการบำบั

เนื้อหา: Kajsa Bohlin Blennow พยาบาลวิชาชีพ