วิธีการชั่งน้ำหนักที่แผนกทารกแรกเกิด

ในช่วงแรกจะมีการชั่งน้ำหนักของเด็กแรกเกิดทุกวัน และเป็นเรื่องธรรมดามากที่เด็กจะมีน้ำหนักลดลงในช่วงแรกหลังคลอด ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึง 10 วัน เด็กหลายคนจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเท่ากับน้ำหนักเดิมเมื่อแรกเกิด และจะเริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ โดยทั่วไปมักมีแนวทางว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 150 - 200 กรัม/สัปดาห์ แต่แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวในเด็กแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน

การชั่งน้ำหนักกับเครื่องชั่งโดยห่มผ้า

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรู้สึกหนาวไม่สบายตัวและการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกเครียดในขณะที่ชั่งน้ำหนัก จะให้เด็กทุกคนนอนตะแคงหรือนอนคว่ำโดยห่อหุ้มรอบตัวเด็กเป็นอย่างดี เมื่อจะย้ายตัวเด็กจากเตียงเพื่อชั่งน้ำหนักควรห่อตัวเด็กด้วยผ้าขนหนูหรือเบาะรองนอนหุ้มตัวเด็ก ควรจะอุ้มเด็กแนบชิดกับตัวในระหว่างการย้ายตัวเด็ก โดยก่อนหรือหลังชั่งน้ำหนักจะต้องชั่งตัวเบาะรองนอนแยกต่างหาก แล้วค่อยปรับน้ำหนักของเด็กด้วยน้ำหนักนั้น

การชั่งน้ำหนักในตู้อบโดยห่มผ้า

เมื่อจะชั่งน้ำหนักเด็กกับเครื่องชั่งในตู้อบ ควรให้เด็กนอนตะแคงหรือนอนคว่ำ และห่อตัวเด็กอย่างดีด้วยเบาะรองนอนหุ้มตัวเด็กที่ใช้ในระหว่างการรักษา โดยก่อนหรือหลังชั่งน้ำหนักจะต้องชั่งตัวเบาะรองนอนแยกต่างหาก แล้วค่อยปรับน้ำหนักของเด็กด้วยน้ำหนักนั้น