วิธีการดูแลสะดือที่แผนกทารกแรกเกิด

หากจำเป็นให้ทำความสะอาดสะดือด้วยน้ำเปล่าและสบู่เหลว ในกรณีที่สะดือติดเชื้ออาจต้องเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรคลอเฮกซิดีน-แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 0.5 มก./มล. หรือน้ำยาคลอเฮกซิดินความเข้มข้น 0.5 มก./มล. ขึ้นอยู่กับขนาดตัวเด็ก