วิธีการดูแลสุขอนามัยประจำวันที่แผนกทารกแรกเกิด

เมื่อผิวของเด็กมีความสมบูรณ์ก็อาจถึงเวลาที่จะล้างตัวเป็นประจำทุกวัน โปรดรอดูอากัปกิริยาของเด็กและวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ควรจะมีอย่างน้อยสองคนเพื่อสามารถช่วยเด็กในระหว่างการดูแลสุขอนามัย บางครั้งสามารถแบ่งการล้างตัวเด็กออกเป็นหลายรอบ เช่น ล้างทีละส่วน

เตรียมชามล้างใบหนึ่งผ้าเช็ด/ผ้าก๊อซปิดแผลสบู่เหลว/น้ำมัน ผ้าขนหนู และผ้าอ้อมหนึ่งผืน เริ่มล้างตัวเด็กจากส่วนบนไปยังส่วนล่าง ล้างบริเวณรอยพับทั้งหมด (หูคอรักแร้และขาหนีบ) ควรเช็ดตามตัวเด็กให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณรอยพับทั้งหมด