วิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมที่แผนกทารกแรกเกิด

ควรจะมีคนอย่างน้อยสองคนทุกครั้งเมื่อจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการปลอบประโลมในช่วงรักษาพยาบาล เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเด็ก ควรให้เด็กนอ

ตะแคงในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ้าอ้อม เจ้าหน้าที่จะแสดงให้เห็นว่าต้องทำอย่างไร โดยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคอยจับตัวเด็กและอีกคนหนึ่งเป็นคนเปลี่ยนผ้าอ้อม ควรพยายามยกสะโพกเด็กอย่างระมัดระวังเมื่อใส่หรือถอดผ้าอ้อม และในเวลาเดียวกันก็ให้รองรับเท้าเด็กด้วย
ถ้าหากเด็กแค่ปัสสาวะอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องล้างตัวทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อม ถ้าเด็กอุจจาระให้ใช้น้ำอุ่นล้างก้น

เนื่องจากขึ้นอยู่กับภาวะทางการแพทย์ของเด็ก บางครั้งผ้าอ้อมของเด็กอาจต้องมีการชั่งน้ำหนัก โดยเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำอะไรกับผ้าอ้อมหลังจากเปลี่ยนแล้ว