คลอดสัปดาห์ที่ 25-27

พึงทราบว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นรายบุคคล ระดับการพัฒนาการอาจขึ้นอยู่กับว่าเด็กได้เกิดมาในช่วงอายุครรภ์สัปดาห์นี้ หรือเด็กได้เกิดก่อนกำหนดของการตั้งครรภ์

พัฒนาการ

การพัฒนาของสมองยังคงดำเนินต่อไปและเริ่มขยายใหญ่ขึ้น จนเริ่มมีรอยย่นเป็นเหตุให้สมองเป็นขด ๆ เกิดรอยหยักย่น ๆขึ้นมา "รอยย่น" เหล่านี้ช่วยให้สมองทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และความฉลาด เด็กเริ่มจดจำและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกลิ่นของพ่อแม่ในการบำบัดแบบเนื้อแนบเนื้อ เรายังเห็นได้อีกว่าเด็กเริ่มเคลื่อนไหวตอบสนองต่อเสียง เด็กสามารถมีปฏิกิริยาต่อรสขม ดวงตายังเป็นสิ่งที่อ่อนไหวและระบบประสาทของดวงตายังไม่สมบูรณ์ หากแสงถูกบังไว้หรือหรี่ลงจะช่วยให้เด็กสามารถเปิดดวงตาได้เป็นเวลาสั้น ๆ

ผิวของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเป็นเวลานานจะเต็มไปด้วยใยประสาทที่อยู่ตื้น ๆ ดังนั้นเด็กจึงอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่ง เด็กชอบมืออุ่น ๆ อ่อนโยนที่อยู่นิ่ง ๆ เพื่อช่วยประคองร่างกายของเขา

รูปแบบการเคลื่อนไหวของเด็กยังไม่สมบูรณ์ และเป็นการเคลื่อนไหวแบบกะทันหันและกระตุก เราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและยืดเหยียดออก เด็กต้องการให้ช่วยจัดตำแหน่งที่สบาย และอยู่ในท่าห่อตัวพร้อมทั้งจัดวางมือให้อยู่ใกล้ปาก

เป็นการยากที่จะดูว่าเด็กตื่นอยู่หรือว่าหลับ เนื่องจากเด็กจะสลับไปมาระหว่างการนอนหลับตื้น ๆ และการตื่นแบบยังงัวเงีย เด็กพยายามหาความสงบและพักผ่อน เพื่อเก็บพลังไว้สร้างการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการ

การพยาบาลทารกแรกเกิด

ในช่วงแรกของชีวิตเด็กจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ และได้รับการบำบัดในตู้อบที่มีอากาศชื้นและอบอุ่นเพื่อรักษาอุณหภูมิความอบอุ่นไว้ อุณหภูมิร่างกายปกติของเด็กมีความหมายอย่างยิ่งต่อสุขภาวะ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากสมองของเด็กยังไม่เจริญเต็มที่ ดังนั้นการดูแลเด็กจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบและมืด เด็กจะได้รับการดูแลในที่นอนเด็กมีลักษณะเหมือนรังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับเด็ก เพื่อลดช่วงเวลาที่รบกวนเด็กการปฏิบัติการดูแลเด็กจะได้รับการวางแผนมาอย่างละเอียดรอบคอบ

เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ การช่วยให้หายใจได้ลึกและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจึงเป็นสิ่งจำเป็น เด็กจำนวนมากต้องมีตู้อบเด็กในช่วงเริ่มต้น แต่หลังจากชั่วระยะเวลาหนึ่งเด็กจำนวนมาก สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือ เช่น เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินทายใจ (CPAP) หรือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเด็กอาจมีการเต้นของชีพจรและการหายใจที่ยังไม่สมดุล

ในสัปดาห์แรกที่เด็กเกิดมาเด็กส่วนใหญ่ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยการส่องไฟแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตับของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์

การให้อาหารเด็กในระยะแรกทำได้โดยการให้สารอาหารของเหลวแบบหยด เด็กสามารถรับอาหารได้เพียงเล็กน้อยโดยใช้สายยาง (สายยางให้อาหาร) ช่วย ซึ่งจะสอดเข้าทางจมูกลงไปยังส่วนต้นของกระเพาะอาหาร

เนื่องจากผิวหนังที่บางและระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง

ฉันในฐานะพ่อแม่จะทำอะไรได้บ้าง

ใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับลูกของคุณ และเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาบำบัดซึ่งจะทำให้พวกคุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น เด็กในวัยนี้มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งต่อทุก ๆ การรับรู้ พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่อาศัยสิ่งแวดล้อมที่สงบและกลมกลืนเป็นตัวช่วย และทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างช้า ๆ ด้วยการหยุดพักเป็นระยะ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นหรือสร้างการรับรู้ทีละอย่างเท่านั้น โอบกอดลูกของคุณด้วยมือที่นุ่มอบอุ่นและนิ่งด้วยแรงกดเพียงเบา ๆ ช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมและจัดตำแหน่งร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบาย ให้มือและขาโค้งงอเล็กน้อยเข้าหาลำตัว มือทั้งสองข้างอยู่ใกล้ปากหรือใบหน้า เด็กเคยชินกับขอบเขตที่ชัดเจนรอบตัวเขามาตั้งแต่ช่วงเวลาที่อยู่ภายในครรภ์แล้ว คุยกับเขาด้วยโทนเสียงนุ่มเบาเด็กจะจำเสียงของคุณได้ การเอามือข้างหนึ่งไว้เหนือดวงตาเป็นเงา ๆ จะช่วยให้เด็กสามารถเงยหน้ามองได้ให้เอาชิ้นผ้าที่มีกลิ่นของคุณไว้ใกล้ ๆ ใบหน้าเด็ก

ทันทีที่ลูกของคุณมีอาการคงที่ดีแล้ว สามารถนำเด็กออกจากตู้อบและรับการบำบัดแบบเนื้อแนบเนื้อบนหน้าอกของคุณ ซึ่งมีผลเชิงบวกหลายประการสำหรับพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก ทั้งยังช่วยให้เด็กมีการหายใจ การเต้นของชีพจร อุณหภูมิของร่างกาย รวมทั้งระบบการย่อยอาหารที่เสถียรขึ้น ทั้งคุณในฐานะพ่อแม่และเด็กยังหลั่ง "ฮอร์โมนรู้สึกดี" ออกมาด้วย เจ้าหน้าที่จะช่วยคุณจัดท่าให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อที่คุณและลูกจะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกัน

คุณสามารถเริ่มกระตุ้นเต้านมเพื่อให้ได้น้ำนมหลังคลอดใหม่ ๆ ได้เลย หัวน้ำนมหรือน้ำนมเหลือง (คอลอสตรัม) นั้นอุดมไปด้วยพลังงาน คุณสามารถให้นมลูกทางปากได้โดยตรงตามวิธีที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ ตอนที่เด็กตื่นอยู่และกำลังอารมณ์ดีให้เด็กได้ลิ้มรสนมสดในอัตราส่วนเพียงเล็กน้อย ลองใช้จุกนมหลอกที่จุ่มน้ำนมแม่ให้เด็กดูด
ทำความเข้าใจหลักปฏิบัติในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของแผนก เพื่อเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีกลิ่นแรงเช่นน้ำหอมและรอให้น้ำยาฆ่าเชื้อในมือของคุณแห้งก่อนที่คุณจะอุ้มลูก

พวกเราหวังว่าคุณซึ่งเป็นพ่อแม่จะเข้าร่วมการนัดพบทางการแพทย์ประจำวัน และอธิบายเรื่องลูกของคุณรวมทั้งวางแผนการบำบัดดูแลร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

เนื้อหา: Tullikki Stendahl พยาบาลวิชาชีพ