Carruurta dhasha usbuucyada 22-24

พัฒนาการ

สมองของเด็กยังไม่สมบูรณ์และมีพื้นผิวที่ราบเรียบและเนียน เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ของเซลล์ประสาททั้งหมด ได้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วในทารกที่คลอดก่อนกำหนด พลังงานส่วนใหญ่ของร่างกายจะนำไปใช้ในการพัฒนาของสมอง ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิ่งก้านและพื้นผิวสัมผัสซึ่งเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทถูกสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถส่งกระแสประสาทต่อไปได้

การได้ยินเสียงของเด็กได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และเสียงที่ดังอย่างฉับพลันอาจเป็นการรบกวนได้ เปลือกตามีความบางมาก และให้การปกป้องจากแสงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเด็กลืมตาขึ้นมาจะมีความอ่อนไหวต่อแสงอย่างมาก ดังนั้นเด็กจึงต้องการการปกป้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เด็กสามารถรับรู้กลิ่นและรสชาติได้

ผิวหนังมีสีแดงอ่อนบางและเปราะ ผิวที่พัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือน ผิวของทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะเต็มไปด้วยใยประสาทตื้น ๆ ดังนั้นเด็กจึงอ่อนไหวได้ง่ายและชอบที่จะอยู่อย่างสงบที่สุดและชอบมืออุ่น ๆ ที่วางนิ่ง ๆ และคอยประคองร่างของเด็กไว้

รูปแบบการเคลื่อนไหวของเด็กยังไม่สมบูรณ์ และเป็นการเคลื่อนไหวแบบกะทันหันและกระตุก เราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและการยืดเหยียดออก เด็กต้องการให้ช่วยจัดตำแหน่งที่สบายและอยู่ในท่าห่อตัวพร้อมทั้งจัดวางมือให้อยู่ใกล้ปาก

เป็นการยากที่จะดูว่าเด็กกำลังตื่นหรือว่าหลับอยู่ เนื่องจากเด็กจะสลับไปมาระหว่างการนอนหลับตื้น ๆ และการตื่นแบบยังงัวเงีย เด็กพยายามหาความสงบและพักผ่อน เพื่อเก็บพลังไว้สร้างการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการ

การพยาบาลทารกแรกเกิด

ในช่วงแรกของชีวิตเด็กจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ และได้รับการบำบัดในตู้อบที่มีอากาศชื้นและอบอุ่นเพื่อรักษาอุณหภูมิความอบอุ่นไว้ อุณหภูมิร่างกายปกติของเด็กมีความหมายอย่างยิ่งต่อสุขภาพวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากสมองของเด็กยังไม่เจริญเต็มที่ ดังนั้นการดูแลเด็กจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบและมืด เด็กจะได้รับการดูแลในที่นอนเด็กมีลักษณะเหมือนรังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับตัวเด็ก เพื่อลดช่วงเวลาที่รบกวนเด็ก การปฏิบัติการดูแลเด็กจะได้รับการวางแผนมาอย่างรอบคอบ

ปอดของเด็กก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเด็กทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านการหายใจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เด็กจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในตอนต้นเพื่อให้หายใจสม่ำเสมอเด็กอาจมีการเต้นของชีพจรและการหายใจที่ไม่สมดุลได้

ในสัปดาห์แรกที่เด็กเกิดมาเด็กส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยการส่องไฟแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตับของเด็กยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์

การให้อาหารเด็กในระยะแรกทำได้โดยการให้สารอาหารของเหลวแบบหยด เด็กสามารถรับอาหารได้เพียงเล็กน้อยโดยใช้สายยางช่วย ซึ่งจะสอดเข้าทางจมูกลงไปยังส่วนต้นของกระเพาะอาหาร

เนื่องจากผิวหนังที่บางและระบบภูมิคุ้มกันที่ยังไม่สมบูรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง

ฉันในฐานะพ่อแม่จะทำอะไรได้บ้าง

ใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กับลูกของคุณ และเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาบำบัดซึ่งจะทำให้พวกคุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น เด็กในวัยนี้มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งต่อทุก ๆ การรับรู้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่อาศัยสิ่งแวดล้อมที่สงบและกลมกลืนเป็นตัวช่วย และทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างช้า ๆ ด้วยการหยุดพักเป็นระยะ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นหรือสร้างการรับรู้ทีละอย่างเท่านั้น โอบกอดลูกของคุณด้วยมือที่นุ่มอบอุ่นและนิ่งด้วยแรงกดเพียงเบา ๆ ช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมและจัดตำแหน่งร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบาย ให้มือและขาโค้งงอเล็กน้อยเข้าหาลำตัวมือทั้งสองข้างอยู่ใกล้ปากหรือใบหน้า เด็กเคยชินกับขอบเขตที่ชัดเจนรอบตัวเขามาตั้งแต่ช่วงเวลาที่อยู่ภายในครรภ์แล้ว คุยกับเขาด้วยโทนเสียงนุ่มเบาเด็กจะจำเสียงของคุณได้ให้เอาชิ้นผ้าที่มีกลิ่นของคุณไว้ใกล้ ๆ ใบหน้าของเด็ก

ทันทีที่ลูกของคุณมีอาการคงที่ดีแล้ว สามารถนำเด็กออกจากตู้อบและรับการบำบัดแบบเนื้อแนบเนื้อบนหน้าอกของคุณ ซึ่งมีผลเชิงบวกหลายประการสำหรับพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก ทั้งยังช่วยให้เด็กมีการหายใจชีพจรอุณหภูมิของร่างกาย รวมทั้งระบบการย่อยอาหารที่มั่นคงขึ้น ทั้งคุณในฐานะพ่อแม่และเด็กยังหลั่ง"ฮอร์โมนรู้สึกดี"ออกมาด้วยเจ้าหน้าที่จะช่วยคุณจัดท่าให้อยู่ในตำแหน่งที่ดี เพื่อที่คุณและลูกจะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกัน

คุณสามารถเริ่มกระตุ้นเต้านมเพื่อให้ได้น้ำนมหลังคลอดใหม่ ๆ ได้เลย หัวน้ำนมหรือน้ำนมเหลือง (คอลอสตรัม) นั้นอุดมไปด้วยพลังงาน คุณสามารถให้นมลูกทางปากได้โดยตรงหลังจากที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่แล้ว ให้จุกนมหลอกที่จุ่มนมจากอกให้แก่เด็กให้เด็กได้ดูดเนื่องจากเด็กมีความต้องการดูดนมแล้ว

ทำความเข้าใจหลักปฏิบัติในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของแผนก เพื่อเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีกลิ่นแรง เช่น น้ำหอม และรอให้น้ำยาฆ่าเชื้อในมือของคุณแห้งก่อนที่คุณจะอุ้มลูก

พวกเราหวังว่าคุณซึ่งเป็นพ่อแม่จะเข้าร่วมการนัดพบทางการแพทย์ประจำวัน และอธิบายเรื่องลูกของคุณรวมทั้งวางแผนการบำบัดดูแลร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด