การคลอดก่อนกำหนด-พัฒนาการของเด็ก

ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับพัฒนาการของเด็กที่คลอดก่อนกำหนด และคลอดครบกำหนดในแต่ละช่วงสัปดาห์ของอายุครรภ์

Webbredaktör: 5pb8