การให้อาหารทางสายยาง

ทารกคลอดก่อนกำหนดต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสามารถในการดูดและกลืนในขณะเดียวกับที่หายใจ บางครั้งทารกที่คลอดเมื่อประมาณอายุครรภ์ 30 สัปดาห์ ก็สามารถประสานการดูดกลืนและหายใจได้หลังจากเพียงสองสามสัปดาห์ แต่หากทารกคลอดก่อนกำหนดเร็วมากและ/หรือหากมีปัญหาในการหายใจ อาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นมาก แม้แต่ในทารกที่ไม่ได้คลอดก่อนกำหนดแต่มีอาการป่วยตั้งแต่แรกเกิด อาจเริ่มมีปัญหาในการกินเองได้ เพื่อจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นเด็กทารก จึงต้องรับอาหารทางสายยางในช่วงที่กำลังฝึกกินอาหารเอง

การใส่สายยาง

สายยางให้อาหารจะสอดลงไปกระเพาะอาหารผ่านทางช่องจมูกช่องหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งของสายยางไม่เปลี่ยนที่ จะต้องตรวจตำแหน่งของสายยางก่อนให้อาหารทุกมื้อ

การให้อาหาร

เด็กมีความต้องการรับอาหารในอัตราความเร็วหรือช้าต่างกันไปในแต่ละคน ตามปกติจะฉีดอาหาร 1 มล. ต่อนาที แต่เด็กบางคนหิวในช่วงแรกที่ได้รับอาหารและจะกังวลว่าถ้าไม่ได้รับอาหารมิลลิลิตรแรก ๆ ได้เร็วทันเด็กบางคนต้องรับอาหารช้า ๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกคลื่นไส้ โดยปกติใช้เวลาประมาณ 20 ถึง 40 นาทีในการกินอาหารที่มีปริมาณมาก

ถ้าเด็กต้องรับยาตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว ควรให้ยาหลังจากเด็กได้รับอาหารแล้ว ถ้าจะให้ยาหลายตัวควรจะแบ่งเป็นครั้งย่อย ๆ หลายครั้งในระหว่างการให้อาหาร

เมื่อให้อาหารทางสายยางเสร็จแล้ว

เมื่อให้อาหารทางสายยางเสร็จแล้วก็ฉีดดันลม 0.5 - 1 มล. ลงในกระเพาะอาหารเพื่อให้นมที่อยู่ในสายยางออกมา