การรับรส - อาหารในปาก

เด็กทารกทุกคนที่แผนกทารกแรกเกิด (ยกเว้นเด็กที่อดอาหารเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์) ควรได้รับน้ำนมแม่ (หรือนมผงหากไม่สามารถให้น้ำนมแม่ได้) ในปากวันละหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์รับรสเชิงบวกในปากและเพื่อกระตุ้นเอนไซม์ในปากของเด็กที่ส่งเสริมการย่อยอาหาร

สัดส่วนการรับรสจะให้เมื่อให้นมเพิ่ม เมื่อทำการรักษา หรือเมื่อเด็กตื่นและแสดงความสนใจ

ใช้กระบอกฉีดขนาด 1 มล. กับจุกนมหรือจุ่มไม้พันสำลีในน้ำนมแม่แล้วให้เด็กดูดเล็กน้อย