การตรวจตำแหน่งของสายยาง

  • ตรวจดูว่าเครื่องหมายขีดที่แสดงให้เห็นว่า สายยางอยู่ในความลึกที่ถูกต้องซึ่งอยู่ตรงกับปีกจมูกของเด็ก
  • ตรวจดูว่าสายยางติดแน่นกับแก้ม
  • ใช้กระบอก/ไซริงค์ให้อาหารขนาดเล็กค่อย ๆ ดูด (ดึง) ช้า ๆ จนกระทั่งมีของเหลวปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 0.5-1 มล.) ขึ้นจากกระเพาะอาหาร

เมื่อมีปัญหาในการตรวจตำแหน่งของสายยาง

บางครั้งอาจจะยากที่จะดูดของเหลวใด ๆ ให้ขึ้นมาจากกระเพาะอาหาร อาจมีหลายสาเหตุ เช่น กระเพาะอาหารว่างเปล่า หรือเด็กนอนในท่าที่ทำให้สายยางเข้าไม่ถึงของเหลวที่มีอยู่ในกระเพาะอาหาร บางครั้งสายยางอาจจะอยู่ติดกับผนังของกระเพาะอาหารขณะที่ทำการตรวจ บางครั้งสายยางอาจเลื่อนขึ้นจากกระเพาะอาหารผ่านหลอดอาหารและอยู่สูงเกินไป ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่อาหารจะหลุดเข้าในหลอดลม

อย่าให้อาหารทางสายยางเด็ดขาด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตำแหน่งของสายยางถูกต้องหรือไม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ช่วยคุณตรวจดูตำแหน่งของสายยาง