การให้นมทารกแรกเกิดด้วยขวดนม

บางทีมีเหตุที่จะป้อนน้ำนมเด็กจากขวด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณให้นมแม่สลับกับให้นมผงหรือไม่ต้องการ/ไม่สามารถให้นมแม่ได้หรือถ้าด้วยเหตุใด ๆ ที่ทำให้เด็กไม่สามารถดูดเต้านมได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีให้อาหารแบบใดการสัมผัสร่างกายอย่างแนบชิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งคุณและเด็ก ที่นี่คุณจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้อนน้ำนมเด็กจากขวด

 เมื่อป้อนนมเด็กแรกเกิดจากขวด ควรจะอุ้มเด็กในอ้อมแขนในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน และใช้แขนรองศีรษะและคอของเด็ก

 • อุ้มลูกหันหน้าเข้าหาตัวคุณเพื่อให้ลูกได้สบตากับคุณ
 • วางหมอนรองใต้แขนของคุณหากจำเป็น
 • ควรให้ลูกนอนสลับข้างบ้าง เช่นเดียวกับตอนให้นมแม่
 • ให้ลูกอยู่แนบชิด ถ้าเป็นไปได้ให้ลูกได้สัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อกับคุณอีกนิด เพื่อช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัย
 • ตรวจดูว่าน้ำนมมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย หลังจากอุ่นขวดในอ่างน้ำอุ่น
 • ปล่อยให้ลูกอ้าปากหาจุกเอง
 • จับขวดไว้ให้นิ่งและอย่าบังคับให้ลูกกินถ้าเด็กต้องการหยุดพัก
 • เด็กบางคนต้องเรอหลายครั้งระหว่างการกิน ขณะที่บางคนไม่จำเป็นต้องเรอแต่อย่างใด
 • จำไว้ว่าจับขวดโดยให้ก้นขวดยกขึ้น เพื่อให้มีน้ำนมอยู่ในจุกตลอดเวลา
 • ใช้เวลากับการกิน ปล่อยให้ลูกของคุณควบคุมจังหวะในการกินเอง
 • อย่าทิ้งให้ลูกอยู่กับขวดนมเพียงลำพัง
 • เป็นสิ่งสำคัญที่ให้ลูกอยู่ในสายตาของคุณในระหว่างกิน มีความเสี่ยงที่ลูกอาจเกิดอาการติดคอ
 • หลังจากให้อาหารเสร็จแล้ว ลูกอาจต้องการอยู่ใกล้ชิดในอ้อมแขนเป็นพิเศษ และควรให้อยู่ในท่าตั้งตรง บางทีการดูดนิ้วโป้งหรือจุกนมมีประโยชน์
 • ไม่ควรเก็บนมส่วนที่เหลือไว้