แผนกทารกแรกเกิด

แผนกทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกา จะมีอยู่ที่โรงพยาบาลดันเดอรีด (Danderyds Sjukhus) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกาในฮุดดิงเง (Huddinge)´และโซลนา (Solna) แผนกเหล่านี้มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต่างกันอยู่เล็กน้อย และลูกของคุณอาจจำเป็นต้องย้ายไปอีกแห่ง ขึ้นอยู่กับภาวะทางการแพทย์หรือความจำเป็นต่อการรักษาพยาบาลของเด็ก

ทุกแผนกของเราพ่อแม่จะมีโอกาสได้อยู่กับลูกของตน ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเชื่อมติดกันหรือในห้องเดียวกันกับเด็ก ระยะเวลาในการรักษาจะแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายเดือน เด็กบางส่วนสามารถรับการรักษาพยาบาลต่อที่บ้านได้ในช่วงระยะหลังของการรักษา โดยอาศัยความช่วยเหลือจาก hemsjukvård (หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับทุกแผนก

แผนกทารกแรกเกิดของเรา

 

ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลลูกของคุณ

แผนกทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโรลินสกา ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาเด็กจะประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญหลายคนซึ่งจะร่วมกับพ่อแม่ในการประเมินสุขภาพของเด็ก และให้การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นของเด็กแต่ละคน

แพทย์

แพทย์ของเราจะทำการประเมินและปรับสมดุลยภาพทางการแพทย์ แพทย์จะพิจารณาให้ยารักษาที่เด็กควรจะได้รับ และอาจยังทำการตรวจและรักษาต่าง ๆ หลายอย่างด้วยเช่นกัน

พยาบาลและผดุงครรภ์

พยาบาลที่แผนกของเรามีหน้าที่หลายประการ หนึ่งในนั้นเป็นการวางแผนการพยาบาลเด็กตามภาวะสุขภาพของเด็กในขณะนั้น รวมถึงการประสานงานการตรวจและการรักษาในส่วนอื่น ๆ ของโรงพยาบาลอีกด้วย อีกทั้งยังให้ยาเด็กโดยวิธีหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ และช่วยให้คุณในฐานะพ่อแม่สามารถดูแลรักษาทารกเกิดใหม่ของคุณได้ด้วยตัวเอง

พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาลเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลลูกของคุณ มีหน้าที่รวมถึงการติดตามภาวะสุขภาพของเด็กโดยการวัด ชั่งน้ำหนัก และตรวจวัดการทำงานที่สำคัญของร่างกาย ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต นอกจากนี้ผู้ช่วยพยาบาลยังให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ในการให้นมลูก และการดูแล และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่า ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเด็กปราศจากเชื้อแบคทีเรีย

นักโภชนาการ

นักโภชนาการจะคำนวณสารอาหารที่เด็กจำเป็นต้องได้รับตามเกณฑ์ของวัย น้ำหนัก และภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การคำนวณดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสารอาหารที่เด็กต้องได้รับในกรณีที่จำเป็น การเสริมสารอาหารจะทำให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและอวัยวะต่าง ๆ มีพัฒนาการตามที่ควรจะเป็น

ผู้ช่วยนักโภชนาการ

เด็กทารกบางคนจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพิ่มจากน้ำนมแม่ เพื่อที่จะได้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสม เด็กทารกบางคนได้รับน้ำนมแม่ที่บริจาคจากศูนย์น้ำนมแม่ และเด็กทารกที่โตขึ้นมาอีกนิดจะได้รับนมผงทดแทนนมแม่ที่ผลิตทางอุตสาหกรรม ผู้ช่วยนักโภชนาการจะประสานงานในการจัดการน้ำนม วิเคราะห์ส่วนประกอบของสารอาหารในนม และเสริมบำรุงด้วยการคำนวณของนักโภชนาการ เพื่อให้เด็กทารกทุกคนได้รับสารอาหารที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับ นอกจากนี้ผู้ช่วยโภชนาการยังดูแลน้ำนมแม่ที่บริจาคโดยบรรดาแม่ของเด็กที่แผนก

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการจะมีอยู่ทุกหน่วยงานของเรา และจะช่วยเหลือคุณผู้เป็นพ่อแม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเป็นพ่อแม่ของเด็กทารกเกิดใหม่ที่ป่วย เจ้าหน้าที่สวัสดิการสามารถให้ความช่วยเหลือในการสนทนาบำบัดฉุกเฉิน และการช่วยเหลือทางอารมณ์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ฯ ยังสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคม และการช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมถึงปัญหาในทางปฏิบัติ

เภสัชกร

เภสัชกรจะจัดเตรียมยาให้เด็กที่ได้รับยาทางสายน้ำเกลือ นอกจากนี้เภสัชกรจะตอบคำถามเกี่ยวกับยาและจัดระเบียบการจัดยาในแผนก

เลขานุการทางการแพทย์

เลขานุการทางการแพทย์ของเราจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยส่วนหนึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วย การจัดเก็บ และการทะเบียน เพื่อให้โรงพยาบาลได้รับงบชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาลที่ดำเนินการ นอกจากนี้จะส่งบันทึกประวัติของเด็กไปยังศูนย์อนามัยเด็ก (BVC) ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และบริษัทประกัน ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาเด็กที่โรงพยาบาล โดยจะขอความยินยอมจากพ่อแม่ทุกครั้งก่อนจะส่งเวชระเบียนดังกล่าว

ผู้ช่วยแผนกและการบริการ

ผู้ช่วยแผนกจะดูแลให้แน่ใจว่าสุขอนามัยในแผนกนั้นดีเยี่ยมอยู่เสมอ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลนั้นพร้อมให้บริการตลอดเวลา นอกจากนี้ยังให้บริการเสิร์ฟอาหารเช้าที่ครัวสำหรับพ่อแม่เด็กด้วย

นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยาของเราจะให้บริการการสนทนาบำบัดแก่ทั้งพ่อแม่เด็กไปจนถึงเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติงานด้านการติดตามสุขภาพจิตครอบครัวของเราในระยะยาว

นักกายภาพบำบัด

Dadka ka shaqeeya tabatabarada jimicsiyada jirka ee qaybaha aanu ku qaabilno carruuraha ku dhasha dhicisnimada iyo jirooyinka waxay ka shaqeeyaan sidii ay ilmahaaga ula socon lahaayeen horumarka uu ka samaynayo dhinaca dhaqdhaqaaqa jirka.

เจ้าหน้าที่คนกลาง

เมื่อลูกของคุณได้รับการรักษาพยาบาลกับเราคุณจะมีเจ้าหน้าที่คนกลางในรูปแบบของพยาบาลผู้ดูแลแผนการรักษา พยาบาลกุมารเวช และผู้ช่วยพยาบาล

ความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการจะปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาทางจิตวิทยาสังคม ความช่วยเหลือและสนทนาบำบัดฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นงานและหน้าที่ส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ซึ่งอาจเกี่ยงข้องกับการสนทนาบำบัดโดยมุ่งเน้นไปที่

 • การตั้งครรภ์และการคลอด
 • ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับรักษาของเด็กที่แผนก
 • ความช่วยเหลือในการเป็นพ่อแม่
 • การจัดการกับความวิตกกังวลและความเครียด
 • ปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดจากการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • ความกังวลว่าพี่น้องหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไร

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สวัสดิการของเรา ยังสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้สำหรับผู้เป็นพ่อแม่ และกรณีลางานเพื่อดูแลลูกที่ป่วย รวมถึงคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ หากคุณมีเหตุผลบางอย่างที่คุณไม่พอใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สวัสดิการจะช่วยคุณติดต่อกับคณะกรรมการผู้ป่วยหรือ IVO สำนักงานตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการดูแล เจ้าหน้าที่สวัสดิการให้บริการทั้งการรักษาพยาบาลที่แผนก และการดูแลรักษาที่บ้าน และที่แผนกทารกแรกเกิด
Sjukhuskyrkan (บาทหลวงประจำโรงพยาบาล) สามารถให้ความช่วยเหลือที่ดีแก่หลาย ๆ คนได้เช่นกัน และมีให้บริการที่โรงพยาบาลของเราอยู่เสมอ

การส่งต่อเด็กไปยังโรงพยาบาลอื่น

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ป่วยตัวน้อยของเรา อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลในระหว่างการรักษา การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลักสามประการ:

 • ไม่สามารถตอบสนองความจำเป็นด้านการรักษาของเด็กจากแผนกที่เด็กได้รับการรักษาอยู่
 • เด็กกำลังอยู่ในการรักษาที่แผนกพิเศษ แต่ขณะนี้โรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถตอบสนองความจำเป็นการรักษาของเด็กได้
 • สถานการณ์การรักษาในแผนกที่เด็กเข้ารับการรักษาทำให้เกิดความจำเป็นในการส่งต่อเด็ก
 • ในกรุงสตอกโฮล์มมีทีมส่งต่อทารกแรกเกิดเฉพาะที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ทีมนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หากเด็กมีอาการคงที่ก็สามารถส่งต่อได้โดยทีมท้องที่ ซึ่งมีอยู่ทุกแผนกทารกแรกเกิดในกรุงสตอกโฮล์ม

โดยสามารถเคลื่อนย้ายเด็กได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับภาวะของเด็ก ในเขตพื้นที่กรุงสตอกโฮล์มมีอุปกรณ์ส่งต่อผู้ป่วยแบบเดียวกับโรงพยาบาลทุกแห่ง:

 • ตู้อบทารกสำหรับเคลื่อนย้ายที่สามารถใช้ในการรักษาเด็กรูปแบบต่าง ๆ ของการช่วยหายใจไปจนถึงการฉีดชนิดต่าง ๆ ได้
 • Kangoofix –สามารถใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายเด็กทารกให้อยู่กับที่ ด้วยสายรัดในอ้อมแขนของคุณในขณะที่คุณนั่งบนเปลรถพยาบาล
 • คาร์ซีท – ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายเด็กทารกที่โตขึ้นมาอีกนิดและอยู่นิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

พยายามป้องกันไม่ให้มีการแยกห่างกันระหว่างพ่อแม่กับเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าหากคุณที่เป็นพ่อแม่ไม่สามารถตามไปด้วยได้ในระหว่างการส่งต่อ เรารู้จากประสบการณ์ว่าควรไปพร้อมกับเด็กในระหว่างส่งต่อด้วยตู้อบสำหรับเคลื่อนย้าย และนอกจากนี้คุณผู้เป็นพ่อแม่ก็ควรใส่ "ผ้าอุ่นใจ/ผ้าเน่า" (snuttetrasa) ที่มีกลิ่นของคุณใกล้ ๆ กับใบหน้าของเด็กตามไปด้วย

ในกรณีที่คุณผู้เป็นพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยในระหว่างส่งต่อ ทีมส่งต่อผู้ป่วยจะมีบันทึกข้อมูลสำหรับติดต่อพ่อแม่เพื่อที่จะได้โทรหาและแจ้งให้ทราบเมื่อเด็กไปถึงโรงพยาบาลแห่งใหม่