เครื่องช่วยหายใจ

บางครั้งอาการหายใจลำบากหรือการที่เด็กคลอดก่อนกำหนด จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะเวลาสั้นหรือนาน

ในกรณีดังกล่าวจะใส่ท่อพลาสติกอ่อนผ่านทางจมูกหรือปากให้เด็ก แล้วท่อนั้นจะเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยให้เด็กหายใจได้ แพทย์จะปรับเครื่องช่วยหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเด็กจำเป็นต้องรับการความช่วยหายใจมากเพียงใด โดยสามารถปรับจำนวนครั้งหายใจเข้าออก ความดันต่ำหรือสูง และปริมาณออกซิเจน

เด็กจำเป็นต้องได้รับช่วยเหลือมากแค่ไหน จะดูจากเด็กว่ารับออกซิเจนเข้าเลือดและหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ดีแค่ไหน ด้วยอุปกรณ์ตรวจสามารถตรวจระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดของเด็ก กรณีจำเป็นต้องที่ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถวัดระดับออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดด้วยการตรวจตัวอย่างเลือดที่เรียกว่า "ก๊าซในเลือด"

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ