สายสวนหลอดเลือดดำที่สะดือ (UVC)

สายสวนหลอดเลือดดำที่สะดือ (UVC) เป็นสายบาง ๆ ที่สอดเข้าไปในหลอดเลือดดำสะดือ ซึ่งสามารถใช้เก็บตัวอย่าง ให้ยาและสารอาหารต่าง ๆ แก่เด็กได้ เด็กไม่มีความรู้สึกในตอสะดือจึงไม่รู้สึกเจ็บเมื่อมีสายสวนหลอดเลือดดำ
เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ