เบาะทำความอุ่น

เบาะทำความอุ่น คือ ที่นอนน้ำที่เก็บรักษาความอุ่นตามที่ตั้งไว้ การตั้งอุณหภูมิมีเพื่อให้เด็กรักษาอุณหภูมิของร่างกายระหว่าง 36.5-37.5 องศาเซลเซียส โดยที่เด็กไม่ต้องใช้พลังเพิ่ม

ให้เด็กใส่ผ้าอ้อมและเสื้อตัวเล็กเพื่อช่วยให้รองรับได้ดี โดยสามารถนอนบนเบาะรองนอนหุ้มตัวเด็กบนที่นอนน้ำ ให้เด็กห่มผ้าห่มเพื่อให้เก็บความร้อนจากที่นอนน้ำอยู่รอบ ๆ เด็ก หากเด็กมีปัญหาในการรักษาความอุ่นของร่างกาย สามารถใช้ผ้าห่มพิเศษได้ – ผ้าห่ม Flectalon ซึ่งจะสะท้อนความร้อนกลับให้เด็ก

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ