การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีการให้เกิดการป้องกันโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือก่อให้เกิดปัญหาตลอดชีวิต

โดยการให้วัคซีนตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปสำหรับเด็ก จะให้วัคซีนป้องกันโรคสิบโรค นอกเหนือจากการให้วัคซีนตามแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั่วไปแล้ว จะมีวัคซีนที่แนะนำให้กับกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน

ส่วนควรให้วัคซีนใดบ้างและเมื่อใดนั้น จะมีการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ของเด็ก โดยปกติแล้วจะมีการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อเด็กอายุสามเดือน

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ