การเปลี่ยนถ่ายเลือด

การเปลี่ยนถ่ายเลือดมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาภาวะเลือดจาง ในกรณีเป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกและ/หรือในกรณีที่เป็นภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง และการรักษาด้วยการส่องไฟไม่เพียงพอที่จะทำให้ระดับบิลิรูบินลดลงได้ การเปลี่ยนถ่ายเลือดจะใช้สายสวนสะดือทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะดูดเอาเลือดปริมาณเล็กน้อยจากเด็กและแทนที่ด้วยปริมาณที่เท่ากัน ในภาวะเลือดจางจะต้องทำซ้ำต่อไปจนกว่าเด็กได้รับปริมาณเลือดตามที่ได้คำนวณไว้ แทนที่เท่ากับปริมาณเลือดของร่างกายเด็ก และสองเท่าของปริมาณเลือดของร่างกายเด็กในภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม