สายสวนปัสสาวะ

สายสวนปัสสาวะเป็นสายอ่อนบางที่สอดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของเด็กด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้มีปัญหาในการปัสสาวะ หรือเมื่อมีความสำคัญที่จะตรวจดูว่ามีสร้างน้ำปัสสาวะมากแค่ไหน

เนื้อหา: Veronica Berggren พยาบาลวิชาชีพ